SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2011

Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům 2. generace Signalizace: 15. července 2011 Líhnutí housenek obaleče maramorovaného a jednopásého stále probíhá. Pokud nemáte vinice chráněny před obaleči feromonovými odparníky Isonet L plus nebo LE a pokud jste ošetření proti housenkám 2. generace přípravkem Biobit provedli před 10 dny a více, doporučujeme ošetření ještě jednou zopakovat.  Signalizace: 5. […]

SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2011 Read More »