Metodiky

Možnosti současného plnění celofaremní ekoplatby a doplňkové platby na EZ vinice 2024+

K Vašemu dotazu ohledně zajištění pokryvu za účelem plnění podmínek celofaremní ekoplatby uvádíme, že žadatel na ploše zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti se zemědělskou kulturou vinice má povinnost zajistit pokryv každého druhého meziřadí a manipulačního prostoru (pokryv upravuje § 9 odst. 2 NV 73/2023 Sb.: travní porost, založení porostu víceleté plodiny, […]

Možnosti současného plnění celofaremní ekoplatby a doplňkové platby na EZ vinice 2024+ Read More »