Prognostické zprávy 2012

ZPRÁVA Č. 21

CHOROBY Šedá hniloba hroznů révy Probíhá sklizeň. Lokálně byly zjištěny ojedinělé výskyty choroby. K významnějšímu šíření nedochází. Ke škodlivému napadení hroznů plísní šedou může dojít do období dosažení cukernatosti 19o NM. Pokud jsou hrozny napadeny v pozdějším období, projeví se infekce zpravidla jako „ušlechtilá“ hniloba. V průběhu tohoto období bude teplé počasí. Dešťové srážky budou především v závěru období. Skončil […]

ZPRÁVA Č. 21 Read More »

ZPRÁVA Č. 20

CHOROBY Šedá hniloba hroznů révy Probíhá sklizeň především ranějších odrůd. Lokálně byly zjištěny ojedinělé výskyty choroby. K významnějšímu šíření nedochází. Ke škodlivému napadení hroznů plísní šedou může dojít do období dosažení cukernatosti 19o NM. Pokud jsou hrozny napadeny v pozdějším období, projeví se infekce zpravidla jako „ušlechtilá“ hniloba. Na počátku období bude relativně teplé počasí, v polovině dojde dle

ZPRÁVA Č. 20 Read More »

ZPRÁVA Č. 19

CHOROBY Plíseň révy V současné době již není třeba proti plísni révy ošetřovat. Nadále sledujte vhodnost podmínek pro šíření patogenu (dešťové srážky, rosy – splnění podmínek infekce nebo infekční periody) a výskyty choroby v mladých výsadbách a v révových školkách a v případě ohrožení ošetřete. Padlí révy V současné době již není třeba proti padlí révy ošetřovat. Ve fázi počátku zrání

ZPRÁVA Č. 19 Read More »

ZPRÁVA Č. 18

CHOROBY Plíseň révy K významnému šíření plísně révy nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně především na vrcholcích letorostů a na zálistcích.  Probíhá fáze zrání hroznů, zrající hrozny již nejsou napadány. Případné další šíření choroby na listech a zálistcích je závislé na četnosti a množství dešťových srážek, případně trvání rosy v dané lokalitě. Na počátku období bude teplé

ZPRÁVA Č. 18 Read More »

ZPRÁVA Č. 17

CHOROBY Plíseň révy K významnému šíření plísně révy nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně především na vrcholcích letorostů a na zálistcích.  Probíhá fáze zrání hroznů, zrající hrozny již nejsou napadány.Případné další šíření choroby na listech a zálistcích je závislé na četnosti a množství dešťových srážek, případně trvání rosy v dané lokalitě. Po krátkodobém ochlazení bude v první polovině

ZPRÁVA Č. 17 Read More »

ZPRÁVA Č. 16

CHOROBY Plíseň révy K významnému šíření plísně révy nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně především na vrcholcích letorostů a na zálistcích.  Postupně, podle odrůd a lokalit, nastoupila fáze zrání hroznů (zaměkání bobulí). Zrající hrozny již nejsou napadány. Další šíření choroby na listech a zálistcích bude závislé především na četnosti a množství dešťových srážek, případně trvání rosy v dané

ZPRÁVA Č. 16 Read More »

ZPRÁVA Č. 15

CHOROBY Plíseň révy V současné době může docházet jen k sekundárnímu šíření na lokalitách s výskytem choroby a s vydatnějšími dešťovými srážkami, případně přenosem zoosporangií větrem z lokalit výskytu. K významnému šíření choroby nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně na vrcholcích letorostů a na zálistcích. Rozsah dalšího šíření bude nadále závislý především na intenzitě srážek v příslušné lokalitě (splnění podmínek infekce nebo infekční

ZPRÁVA Č. 15 Read More »

ZPRÁVA Č. 14

CHOROBY Plíseň révy Skončilo období nebezpečí primárních infekcí. V současné době může docházet jen k sekundárnímu šíření na lokalitách s výskytem choroby a s vydatnějšími dešťovými srážkami, případně přenosem zoosporangií větrem z lokalit výskytu. K významnému šíření choroby zatím nedošlo, k šíření choroby dochází jen lokálně na vrcholcích letorostů a na zálistcích. Rozsah dalšího šíření bude závislý především na intenzitě srážek v příslušné

ZPRÁVA Č. 14 Read More »

ZPRÁVA Č. 13

CHOROBY Plíseň révy Skončilo období nebezpečí primárních infekcí. V současné době může docházet jen k sekundárnímu šíření na lokalitách s výskytem choroby, případně přenosem zoosporangií větrem z lokalit výskytu. K významnému šíření choroby zatím nedošlo. Na lokalitách s vydatnějšími dešťovými srážkami dochází v současné době k šíření choroby na vrcholcích letorostů a na zálistcích. Rozsah dalšího šíření bude závislý na intenzitě srážek v příslušné

ZPRÁVA Č. 13 Read More »

ZPRÁVA Č. 12

CHOROBY Plíseň révy Skončilo období nebezpečí primárních infekcí. V současné době může docházet jen k sekundárnímu šíření na lokalitách s výskytem choroby nebo přenesením zoosporangií větrem z lokalit výskytu. K významnému šíření choroby zatím nedošlo. Ke změně může dojít jen za déletrvajících nebo opakovaných vydatnějších dešťů. V tomto období bude dle předpovědi zpočátku teplé a postupně až velmi teplé počasí. Dešťové

ZPRÁVA Č. 12 Read More »