Projekt ORWINE

Ekologické vinohradnictví

Základní principy ekologického zemědělství Ekologické vinohradnictví je definováno jako vinohradnictví, v němž jsou používány postu- py ekologického zemědělství s cílem dosáhnout produkce hroznů a vín maximální možné kvality. Ekologické vinohradnictví je zaměřeno na používání přirozených procesů a recyklace jak v oblasti produkce potravin, tak v oblasti kontroly chorob, škůdců a plevelů. Na ekologic- kou vinici […]

Ekologické vinohradnictví Read More »

HACCP1 – Koncept pro ekologické vinohradnictví a výrobu vína (Barbier, J. M.)

V projektu ORWINE – WP2, jsme navrhli aplikaci typu metody HACCP normálně používa- nou pro zpracování hroznů ve sklepě pro ekologickou produkci hroznů ve vinici. Cílem je poskytnou tyto principy, jejich metodologii expertům z různých vinohradnických oblastí. Poskytnout informace o kvalitě hroznů a její potenciální kontrole výběrem vhodných způso- bů hospodaření. 1. Vytvoření HACCP týmu 2. Popis produktu 3.

HACCP1 – Koncept pro ekologické vinohradnictví a výrobu vína (Barbier, J. M.) Read More »

Klimatické podmínky pro vinohradnictví v Evropě

Evropa má různé klimatické oblasti, ale na většině území Evropy panuje mírné klima. Na základě klimatických podmínek jsou evropské vinohradnické oblasti klasifikovány do tří různých zón. V každé z těchto tří zón jsou specifické podmínky pro pěstování vinné révy. Různá je jak kvalita hroznů (např. obsah cukru), tak intenzita infekčního tlaku chorob (plíseň révy je

Klimatické podmínky pro vinohradnictví v Evropě Read More »

Definice biovína

Mezinárodní federace ekologického zemědělství (International Federation of Organic Agricul- ture Movement – IFOAM) definuje ekologické zemědělství včetně vinohradnictví a vinařství jako „holistický systém managementu produkce, který podporuje a zlepšuje zdraví agroekosystému včetně biodiverzity, biologických cyklů a biologické aktivity půdy. Upřednostňován je praktic- ký management před vstupy zvenčí, přičemž je celý systém adaptován na lokální podmínky“.

Definice biovína Read More »

Projekt ORWINE

Publikace shrnuje informace a nové poznatky získané v průběhu dlouhodobého řešení výzkumného projektu „ORWINE“ zaměřeného na organické a ekologické vinohradnictví a vinařství. V publikaci je možné najít velmi aktuální informace doplněné rovněž odkazy na legislativu Evropské Unie. ORWINE – kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína se snaží popsat zásady ekologického vinohradnictví a vinařství v

Projekt ORWINE Read More »