2015

PODMÍNKY A PRAVIDLA DOTACÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 2015 – 2020

Program rozvoje venkova na roky 2015-2020 je připravený a pěstitelé révy vinné tak můžou žádat o podpory. Ekovín společně se Svazem vinařů pracoval na podmínkách od konce roku 2012. V průběhu tohoto období proběhla řada setkání a jednání, kde bylo zvažováno, které managementy nastavit do nového programovacího období tak, aby byly financovatelné ze strany Evropské

PODMÍNKY A PRAVIDLA DOTACÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 2015 – 2020 Read More »