Fyziologické poruchy

Definice živin

Nedostatky a nadbytky Nedostatek hořčíku Příznaky: listová pletiva mezi hlavními žilkami žloutnou. Třapina odumírá. Žilky a jejich okolí zůstávají zelené, přičemž se tento zelený pás od bazální k apikální části zužuje. U modrých odrůd se pletiva barví do červena až karmínova a opět je typickým znakem zelený pás okolo hlavních žilek, zužující se směrem k okrajům […]

Definice živin Read More »

Poškození krupobitím, poškození ultrafialovým zářením – úpal

Poškození krupobitím Listy jsou krupobitím potrhané, letorosty mají poškozenou kuru a kambiální pletiva. Horní část výhonu se může lámat. Na bobulích se objevují zelenošedé prohloubené skvrny. Při silnějších úderech bobule praskají. V důsledku krupobití je zvýšené riziko infekce bílou hnilobou a šedou hnilobou. Ochrana: v oblastech s častým krupobitím je možné rozptylovat bouřkové mraky speciálními raketami,

Poškození krupobitím, poškození ultrafialovým zářením – úpal Read More »

Mráz

Časný podzimní mráz, Zimní mrazy, Jarní mrazy Časný podzimní mráz Podzimní mrazy mohou způsobit předčasný opad listu a tím i nedostatečné vyzrání dřeva a celkově nedostatečné připravení révy na přezimování. Velmi časné mrazy mohou omezit i vyzrávání bobulí a tím zhoršit kvalitu hroznů. Zimní mrazy Stupen poškození závisí hlavně na vhodnosti lokality, citlivosti odrůdy, míře

Mráz Read More »

PANAŠOVÁNÍ, SPRCHÁNÍ A HRÁŠKOVATĚNÍ

Panašování Na listech révy jsou ostře ohraničené světlezelené až bílé skvrny. Jde o poměrně řídce se vyskytující jev genetického původu. Vyskytuje se na ojedinělých letorostech révy, častěji na semenáčcích. Nemá hospodářský význam. Důležité je však jeho rozlišení od viróz a jiných fyziologických poruch.    Sprchání a hráškovatění Ke sprchání dochází v důsledku neopylení květu. Květy

PANAŠOVÁNÍ, SPRCHÁNÍ A HRÁŠKOVATĚNÍ Read More »

Poškození herbicidy

Glyphosate, sulphosate, Kontaktní herbicidy, Triazinové herbicidy, Růstové herbicidy Kontaktní herbicidy Kontaktní herbicidy, např. paraquat, způsobují „popálení“  zelených pletiv všech rostlinných druhů, tedy i révy. Pokud se při nevhodné aplikaci dostanou na listy révy, způsobují zde žluté okrouhlé skvrny (nezaměňovat s olejovými skvrnami způsobenými peronosporou). Tyto žluté skvrny později nekrotizují. Při silnějším zasažení mohou odumírat celé

Poškození herbicidy Read More »