Iframe slouží k vložení rámce s dalším HTML dokumentem. Podívejme se na Seznam:

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam