FlorWin KPF-02-222

Biodiverzita vinic jižní Moravy a Dolního Rakouska.

interreg_rakousko_ceska_republika_cmyk_e01bb164260a97daa90104e199390b43_2.jpg

TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ PRO PODPORU BIODIVERZITY VE VINOHRADECH EKOLOGICKÉ A INTEGROVANÉ PRODUKCE.

Hlavní cíl projektu:

Vytvoření předpokladů pro rozšíření těchto technologií na jižní Moravě a Dolních Rakousích a následné zvýšení biodiverzity v krajině obou regionů.

Cílové skupiny: 

Vinaři a vinohradníci na jižní Moravě a v Dolních Rakousích, zprostředkovaně i jejich zákazníci

Způsob dosažení cílů:

Odborná studie zaměřená na vegetaci v meziřadích vinohradů. Ta bude spočívat v monitoringu (2x ročně) složení vegetace vinic pomocí standardních metod rostlinné ekologie. Odborná studie bude provedena ve společném přeshraničním klimaticky i biodiverzitně podobném prostředí a bude tedy platit i pro rakouskou stranu. Projekt přispěje k prohloubení kontaktů mezi moravskými a rakouskými vinaři a vinohradníky mimo jiné i účastí na workshopu, exkurzi. Dojde i k navázání kontaktů s přírodovědeckou akademickou sférou. Rozšíření nových technologií obhospodařování vinohradů přispěje ke zvýšení biodiverzity, podpoře ekologických funkcí krajiny a zvýšení její atraktivity pro turistický ruch v obou regionech.

Aktivy v rámci projektu:

Bilaterální workshop pro partnery projektu i další zájemce z řad vinařů a vinohradníků. Workshop bude složen z přednášek zaměřených na jednotlivé technologie a výsledky odborné studie. Součástí bude i terénní výjezd na ukázkové plochy. Exkurze pro partnery bude zaměřena na návštěvu experiment. ploch monitorovaných v rámci studie.   Harmonogram: Terénní práce, Analýza dat, Sepsání studie, Společná exkurze( terénní výjezd ), Workshop, Vytvoření metodické brožury,  Plánovaný monitoring.

Žadatel projektu: 

Spolek EKOVÍN

Partner projektu: 

Wagrampur

Online verze metodické brožury „Management druhově bohaté bylinné vegetace vinic – výsledky výzkumu„: odborná studie projektu

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

eu_barva_96e85fb248c9822d9494214a754cd863_2.png

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam