PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD SVAZU - PŘIHLÁŠKA

Členství ve svazu umožňuje:

 • formou odborných seminářů, školení, polních instruktáží a zasíláním informačních tiskovin vstupní a průběžné proškolování členů svazu.
 • opravňuje k odběru všech tiskovin (informační brožury zaměřené na jednotlivé oblasti práce) určených k soustavnému zvyšování odborných znalostí členů svazu.
 • možnost prostřednictvím orgánů svazu ovlivňovat nebo vytvářet národní legislativu spojenou s finanční podporou nebo náhradou určenou systémům integrované produkce (viz. Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v platném znění respektive NV č. 79)
 • přidělení hesla pro čerpání informací ze sítě meteorologických stanic pomocí online mapy na internetových stránkách svazu IP (www.ekovin.cz)
 • příjem týdenních prognostických zpráv pro co nejefektivnější a nejúspornější používání prostředků ochrany rostlin.
 • Účast na prestižních mezinárodních veletrzích, možnost osobně navštívit přední zahraniční producenty vína a pěstitele révy.
 • Aktivní účast v národních i mezinárodních projektech financovaných nejen ze zdrojů EU

Členství ve svazu je:

 • vázáno na aktivní zavedení či zavádění technologie integrované nebo ekologické produkce ve vinicích.
 • zcela dobrovolné

Podmínkou členství je:

 • dodržování systému integrované nebo/a ekologické produkce na celé ploše registrovaných vinic užívaných daným podnikem.
 • roční členský příspěvek dle aktuálního sazebníku schváleného valnou hromadou.

Dodržení těchto předepsaných podmínek opravňujícího pěstitele k používání registrované ochranné známky integrované nebo ekologické produkce hroznů.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam