Ekologická produkce

Jak celý systém ekologické produkce ve vinohradnictví, tak jeho jednotlivé technologické prvky, jsou poměrně přesně definovány ve „Směrnicích svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína“. Tyto směrnice jsou vydávány Svazem EKOVÍN a vycházejí z mezinárodně uplatňovaných „Minimálních požadavků na systémy ekologické produkce révy“ zpracovaných předními odborníky členských zemí Evropské unie projektem ORWINE

Co je to ekologická produkce

Směrnice ekologické produkce

Legislativa a dotace EKO

Projekt ORWINE

Ekologická produkce

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam