Ekovín 30 let

EKOVÍN - Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína O.S.

Valná hromada Svazu integrované produkce hroznů a vína, o.s.(SIPHV), která se konala ve středu 4.3.2009 v rámci brněnského veletrhu Vinex, se usnesla změnit název svazu na EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s. Došlo také k úpravě hlavního předmětu činnosti svazu, který sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se integrovanou produkcí a nyní také ekologickou produkcí hroznů a vína, koordinuje jejich činnosti a chrání jejich oprávněné zájmy.

Jeho cílem bude do budoucna především propagace moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Zvládnutí technologie integrované produkce je vstupní branou k úspěšnému přechodu na systém čistě ekologický, což dokládají i neustále se zvětšující plochy registrovaných biovinic. V současné době je evidováno cca. 12 tisíc hektarů vinic v systému integrované produkce což představuje přibližně 63% všech vinic v ČR s rostoucím zájmem o ekologizaci zemědělství očekáváme v roce 2009 nárůst ploch biovinic o zhruba 400 hektarů, v drtivé většině přechodem z ploch integrované produkce. O tyto technologie pěstování vína je mezi vinaři stále větší zájem a to také vzhledem k podporám ze strany ministerstva zemědělství (MZE). Po spolupráci se svazem EKOVÍN umožnilo MZE v rámci programu rozvoje venkova přechod z opatření integrovaná produkce na opatření ekologické produkce ve vinicích a sadech čímž významně přispělo k podpoře ekologizace, rozvoje krajiny a konkurenceschopnosti těchto odvětví.

Změnou názvu SIPHV na EKOVÍN se samozřejmě nepřeruší 15-ti letá tradice pořádání odborných seminářů, zájezdů, školení, konferencí, očekáváme také nárůst projektové činnosti svazu (regionální i příhraniční – Slovensko, Rakousko) s důrazem na zvýšení konkurence schopnosti a především „know-how“ našich členů.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam