Integrovaná produkce

Jak celý systém ekologické produkce ve vinohradnictví, tak jeho jednotlivé technologické prvky, jsou poměrně přesně definovány ve „Směrnicích svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína“. Tyto směrnice jsou vydávány Svazem EKOVÍN o.s. a jsou schvalovány Ministerstvem zemědělství ČR. Směrnice vycházejí z mezinárodně uplatňovaných „Minimálních požadavků na systémy ekologické produkce révy“ zpracovaných předními odborníky členských zemí Evropské unie projektem ORWINE

Co je to integrovaná produkce

Směrnice integrované produkce​

Legislativa a dotace IP

Integrovaná produkce

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam