Integrovaná produkce

Rozvojový způsob zemědělského hospodaření Integrovaná produkce (IP) představuje způsob zemědělského hospodaření, jehož základním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje ve smyslu § 6 zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí, tedy rozvoje, který umožňuje zachovávat přirozené funkce agroekosystému a ostatních ekosystémů, jež jsou zemědělskou produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány.

Ekologická produkce​

Mezinárodní federace ekologického zemědělství Mezinárodní federace ekologického zemědělství (International Federation of Organic Agricul- ture Movement - IFOAM) definuje ekologické zemědělství včetně vinohradnictví a vinařství jako „holistický systém managementu produkce, který podporuje a zlepšuje zdraví agroekosystému včetně biodiverzity, biologických cyklů a biologické aktivity půdy.

Ekovín

Již třicet let rozvíjíme integrované ekologické vinohradnictví České republiky. Díky našim aktivitám má dnes ČR 77 % výměry vinic v Integrované produkci a 7 % výměry vinic v režimu ekologické (Bio) produkce.

Již třicet let zabezpečujeme transfer nejnovějších poznatků z oblasti vinohradnictví, vinařství a marketingu biovín z celé Evropy formou mezinárodních projektů, konferencí a studijních cest.

Od vstupu ČR do EU se díky našim aktivitám podařilo načerpat do vinohradnického sektoru ČR na dotacích na Integrovanou produkci a ekologické vinohradnictví více jak 2,8 miliardy korun. Tato částka představuje vůbec největší podíl dotací, které podpořily vinohradnictví ČR.

Během uplynulých 24 let, kdy se spotřeba insekticidů v celém zemědělství ČR zvýšila na trojnásobek, se spotřeba těchto látek ve vinicích snížila o neuvěřitelných 98,4 %. Stejně tak díky zeleným technologiím podstatně klesla i spotřeba dalších pesticidů a průmyslových hnojiv.

Řadou studií je prokázáno, že vinice jsou dnes z hlediska biodiverzity nejbohatšími segmenty zemědělské krajiny. Díky tomu jsou dnes vinice turisticky mimořádně atraktivní krajinou plnou života, která je atraktivním cílem našich i zahraničních turistů.

Mapa meteostanic - réva vinná

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam