Co je to biodiverzita?

Biodiverzita je definována jako …
„variabilita mezi živými organismy ze všech zdrojů, (…); zahrnuje rozmanitost uvnitř druhů a mezi druhy a rozmanitost ekosystémů“.

(Úmluva o biologické rozmanitosti, článek 2).

Biodiverzita… (= biologická rozmanitost)

 

… je bohatství a krása všech forem života na Zemi.

– od mravenců po velryby, od genů po ekosystémy. Její kvalita, rozmanitost a fungování je přírodním kapitálem světa a tvoří základ našeho ekonomického a sociálního blahobytu i blahobytu budoucích generací.

… je rozmanitost života na Zemi

Ta se v různých časových pásmech a lokalitách liší. Například v zimě je ve Skandinávii méně ptáků než v létě. V tundře najdeme jiné množství organismů než v krajině savan. Biodiverzita se neomezuje pouze na národní parky: najdeme ji všude.

… je nedílnou součástí udržitelného rozvoje

tím, že poskytuje základní zboží a služby pro nás lidi a všechny ostatní formy života, jako jsou potraviny a dřevo, a také tím, že působí jako pohlcovač CO2 a zabraňuje záplavám.

Klíčová prohlášení

  • Biodiverzita je biologická rozmanitost mezi druhy, uvnitř druhů a mezi ekosystémy.
  • Biodiverzita zahrnuje rozmanitost živé přírody. Neživá hmota, jako jsou kameny nebo oxid uhličitý, není součástí biologické rozmanitosti.
  • Biodiverzita není vždy stejná, může se v průběhu času měnit.
  • Biodiverzitu lze nalézt všude, dokonce i na vaší zahradě nebo dvorku.
  • Biodiverzita je základem blahobytu člověka a života na této planetě.

Proč je biologická rozmanitost tak důležitá

Ztráta biologické rozmanitosti je jedním z nejpalčivějších problémů 21. století. Úbytek druhů dosahuje znepokojivých rozměrů. Nedávné studie Organizace spojených národů jasně ukazují, že další ničení přírody může zvýšit riziko propuknutí pandemie. Je proto o to důležitější, aby každý jednotlivec přemýšlel o tom, jak tomu lze zabránit ve svém životním a pracovním prostředí.

EKOVÍN se tématu druhové ochrany intenzivně věnuje již od roku 1992. Hlavní motivací průkopníků ekologického vinohradnictví bylo praktikovat trvale udržitelné vinařství, tedy sladit prvky ekologie, ekonomiky a sociální problematiky.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam