Projekt Jihomoravský kraj

JMK_CZ_1_R_1.jpgVytvoření sítě meteostanic v okresech Hodonín a Brno – venkov

Na základě smlouvy (Event.č. 88/2003/OŽPZ) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem (dále JMK) a Svazem integrované produkce hroznů a vína (dále SIPHV) byly dne 21.11.2003 v souladu s Plánem rozvoje kraje, Koncepcí rozvoje vinařství České republiky, poskytnuty finanční prostředky JMK, které byly využity k rozšíření integrované vinohradnické produkce na okresy Hodonín a Brno venkov.

Díky této významné pomoci bylo možné vytvořit síť 25 meteorologických stanic a 23 počítačových sestav s instalovaným prognostickým programem, které byly účelně rozděleny do vinohradnických podniků okresů Hodonín a Brno venkov tak aby plně navazovaly na již existující meteorologickou síť v okresech Břeclav a Znojmo (projekt PHARE CBC) a v neposlední řadě byl sérií odborných seminářů vytvořen dostatečný vědomostní základ pro obsluhu jednotlivých meteorologických stanic a jejich využití v globálním měřítku.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam