Projekt okresní agreární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury

Vážení zástupci zemědělských svazů,

dovolujeme si Vás kontaktovat v souvislosti s projektem Okresní agrární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury:

 „Konkurenceschopné česko-slovenské zemědělství“, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost pohraničí, a to cestou zintenzivnění spolupráce mezi podniky zemědělské sféry z obou stran hranice.

Naší hlavní činností je najít Vám ze slovenské strany nové a další odběratele, popřípadě Vám vyhledat kvalitnější a levnější dodavatele. Tento projekt je financován z fondů EU, a proto jsou pro Vás veškeré aktivity zcela zdarma.

 Jediné, co po Vás v tuto chvíli potřebujeme, je vyplnění krátkého dotazníku přímo na webových stránkách projektu www.cszemedelstvi.eu, abychom Vám byli schopni nalézt nové odběratele a dodavatele.

Vyplněním tohoto dotazníku získáte také bezplatnou reklamu o Vaší společnosti přímo na web. stránkách projektu.

 S Pozdravem a přáním hezkého dne přeje tým Institutu pro Regionální spolupráci (IRS)

 Institut pro Regionální spolupráci v tomto projektu vystupuje jako přeshraniční partner zajišťující zejména organizaci a realizaci celého projektu.

Institut pro Regionální spolupráci

Starobrněnská 20

602 00 Brno

Tel.:    542 211 083

Bc. Markéta Kotásková

Institut pro Regionální spolupráci, o.s.

Starobrněnská 20 602 00 Brno

letak.pdf

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam