Projekt Sondar CZ – AT

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Půda je základem pro veškerý život na Zemi a poskytuje přes 90% naší potravy. Půda je však mnoha vlivy ohrožena: Výstavba a přílišné vytěžování úrodných oblastí a naopak zanedbávání a opomíjený neúrodných regionů patří k hlavním nepříznivýmm vlivům. Všeobecné povědomí obyvatel o půdě se vytrácí, případně už neodpovídá skutečnosti. Půda je živý systém, který může pro člověka plnit funkci ekosystému pouze za předpokladu, že jeho původní vlastnosti zůstanou nezměněné. Trvale udržitelné zemědělství v Podunají tak může významným způsobem  přispět ke zvýšení úrodnosti půdy, k prevenci před záplavami, k zadržování uhlíku v půdě a tím k celkové ochraně klimatu.

Působení projektu SONDAR CZ-AT by se tak mělo stát důležitým pro celou oblast Podunají a na konci projektu by měly být vyvinuty strategie směřující k uvedení teorie do praxe. Partnery prosazovaná opatření mají za cíl poukázat skrze modelové příklady na kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy. Hlavním tématem projektu je dlouhodobé zlepšení kvality půdy skrze posilování povědomí o půdě.  Je nutné poukázat na nedostatečné využívání možností, které vedou ke zmírnění případně redukci eroze půdy.

CÍLE PROJEKTU:

Do června 2014 chceme společně s partnery v jižní části České republiky, v Dolním Rakousku a Vídni prosazovat nové podněty. Mezi jinými skrze:

 • •Spolupráci stávajících a nových členů Evropské Aliance půdy  
 • • Vzdělávací nabídku pro obecní „vyslance půdy“
 • • Školní soutěže v malování barvami půdy + vernisáž soutěžních obrazů  
 • • Letní školu o půdě v Brně
 • • Shrnutí odborných a právních podkladů pro „erozi půdy“
 • •  Výběr a dokumentaci příkladů a vzorů: „Databanku ochrany půdy na obecní úrovni“
 • •  Film o půdě k dokumentaci celého projektu
 • •  Zhotovení map oblastí se zvýšeným rizikem eroze (AT/CZ)
 • •  Realizaci případové studie týkající se eroze, zmírnění jejího dopadu a kontrolním opatřením
 • •  Směrnice týkající se zmírnění  eroze = podklady a obsahy pro vzdělávání
 • •  Souhrn opatření týkající se zabránění erozi ve vzorových obcích
 • • Osázení a obnovu erozí ohrožené oblasti o rozloze cca 70 ha (AT + CZ) jako pilotní opatření k ochraně před erozí
 • • Projednání co možná největší udržitelnosti všech procesů projektu
 • • Podporu pozitivního povědomí o půdě díky informovanost obyvatelstva (například vydáváním článků v obecních   listech a pořádáním akcí)

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Boden- und Bioenergie-Netzwerk NÖ/EU – BIENE Netzwerk

Hauptstrasse 23
A-3153 Eschenau
Österreich
ZVR: 881774181

PP1: Masarykova universita (Masaryk Universität) Brno

Kamenice 126/3
62500 Brno
Tschechische Republik

PP2: Institut für Bodenforschung (BOKU)

Peter-Jordan-Strasse 82
A-1180 Wien
Österreich
UID-Nummer: ATU 16285008

PP3: Mendelova univerzita v Brně (Mendel Universität) Brno

Zemědělská 1/1665
61300 Brno
Tschechische Republik

PP4: Bioforschung Austria

Esslinger Hauptstraße 132-134
1220 Wien
Österreich

PP5: Municipality of Nová Lhota

355
69674 Nova Lhota
Tschechische Republik

PP6: Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. Ekovín (EKOVIN)

Mayerova 784
66442 Modřice
Tschechische Republik

PP7: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. (ZERA Agency)

Podhradí 1022
67571 Náměšť nad Oslavou
Tschechische Republik

Jeden z výstupů projektu, na kterém se podíleli všichni partneři, je film o půdě, ke shlédnutí zde

evropa.jpg
at-cz_1.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam