Další škůdci rašící révy vinné

Lalokonosec rýhovaný, Osenice

Lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus)

9–13 mm velcí nosatcovití šedočerní brouci, kteří jsou aktivní v noci, kdy vyžírají rašící očka révy. Rohlíčkovité bílé larvy se vyvíjejí na kořenech révy.

Přezimují larvy, kukly, případně i brouci. U nás jsou škodlivé výskyty vzácné. K ochraně se v zahraničí proti larvám používají entomoparazitické hlístice rodu Heterorhabditis, která jsou dostupná i u nás. Aplikují se postřikem nebo zálivkou na vlhkou půdu. Po aplikaci háďátka aktivně zalézají do půdy, kde vyhledávají, napadají a ničí larvy lalokonosců. Viz kapitola „Užitečné organismy“. K přímé ochraně proti broukům lze použít ekotoxikologicky přijatelnější organofosfáty, avšak jejich účinnost nebývá dostatečná. V organickém vinohradnictví by bylo možné použít přípravek na bázi Azadirachta indica. Obdobně může poškodit révu i lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici) žijící podobně jako l. rýhovaný, a listopas Tanymecus palliatus, jehož larvy se však vyvíjejí mimo vinici.

Osenice (rody AgrotisNoctuaEuxoa, Xestia)

Můry, jejichž polyfágní housenky jsou během dne ukryty pod povrchem půdy a v noci vylézají na rostliny. V době rašení mohou vyžírat očka. K přesnému určení příčiny poškození je nutné zkontrolovat v noci s kapesní svítilnou vinice a najít původce poškození. Takto je na menších plochách možné housenky rovněž sesbírat. O něco více jsou napadány vinice mulčované slámou. Ozeleněné vinice jsou napadány méně. Osenice příležitostně poškozují i révové školky.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam