FYTOPLAZMOVÉ ŽLOUTNUTÍ A ČERVENÁNÍ LISTŮ RÉVY (POTATO STOLBUR PHYTOPLASMA)

Již po více let se vyskytuje v celé vinařské oblasti Morava fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy. V minulých dvou letech došlo na sledovaných lokalitách k významnému poklesu výskytu choroby.

Soubor ochranných opatření zahrnuje:

1)   opatření k omezení výskytu vektorů, především křísa žilnatky vironosné,

2)   opatření k omezení výskytu hostitelských, především rezervoárových rostlin patogenu a současně hostitelů vektoru (svlačec rolní a kopřiva dvoudomá),

3)   opatření k omezení výskytu ostatních hostitelů patogenu (především druhy čeledi lilkovité a některé druhy čeledí hvězdnicovité a bobovité),

4)   zajištění produkce zdravého výsadbového materiálu,

5)   zmlazení silně napadených keřů a následné zapěstování nových kmínků.

6)   odstranění velmi silně napadených keřů

V současné době jsou plně vyvinuté příznaky onemocnění.

Modré odrůdy: 

tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou.

Bílé odrůdy: 

žlutozelené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou žlutozeleně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. Časté je zlatožluté zbarvení hlavních žilek.

Společné příznaky: svinování listů, zasychání mladých hroznů (zůstávají suché na keřích), zavadání a scvrkávání zrajících hroznů, špatný vývoj (nestejná velikost bobulí), pozdější a nestejnoměrné zrávání hroznů, hnědočerné ohraničené skvrny na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorostů, chřadnutí keřů.

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ:

–      označit příznakové keře

–      v mladých vinicích označené keře zlikvidovat a provést podsadbu 

–      v plodných vinicích označené keře sledovat, případně v předjaří zmladit a zapěstovat nový kmínek

v následujících vegetačních obdobích označené nebo zmlazené keře sledovat. 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam