INFORMACE O VHODNOSTI SETÍ DRUHOVĚ BOHATÝCH SMĚSÍ BYLIN

Vážení kolegové, integrovaně a ekologicky hospodařící vinaři. Obracíme se na vás s informací o vhodnosti setí druhově bohatých směsí bylin do meziřadí vinic v podzimním termínu.

Jak mnozí víte, spolek Ekovín zakoupil v předjaří roku 2018 stroj Green Manager, který je mimo jiné velmi vhodný k odděleným výsevům (zvlášť setí velkých a malých semen do různých hloubek) směsí druhově bohatých osiv typu „Green mix“. V jarních měsících roku 2018 byl stroj členskými podniky Ekovínu plně využit a je předpoklad, že v následující sezoně, tedy na jaře roku 2019 nebudou z kapacitních důvodů moci být všichni zájemci uspokojeni.

     Z toho důvodu považujeme za významné vás informovat o méně známé skutečnosti, že i podzimní výsev je velmi vhodný jak z hlediska zpracování a přípravy půdy, tak z hlediska vzcházení a přezimování vzešlého porostu. Díky podzimnímu termínu zajistíte lepší využití vláhy, což bývá v posledních, sušších letech problém.

     Cena pronájmu stroje Green Manager je 2.000 Kč/den, přičemž při běžném využití stroje při setí do připravené půdy a výsevu v každém druhém meziřadí je možné kalkulovat s výkonem cca 10 ha/den.

     S žádostí o pronájem stroje se obracejte na kolegu Ing. Petra Marcinčáka petr@marcincak.cz., u nějž je stroj deponován. V kopii prosím informujte o pronájmu i pracovníky spolku Ekovín Ing. T. Richtera (richter@ekovin.cz) a Ing. V. Řezáčovou (rezacova@ekovin.cz).

Za vedení spolku Ekovín

Dr. Ing Milan Hluchý 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam