MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SPOUŠTÍ NOVOU KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ NA PODPORU ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Tisková zpráva – Zvýšit povědomí o značce a oceněných výrobcích mezi spotřebiteli i odbornou veřejností, to jsou hlavní cíle strategie na podporu značky Regionální potravina. Celostátní komunikační kampaň startuje v červnu letošního roku a bude pokračovat i v roce 2013. Ministerstvo zemědělství podpoří letos a příští rok propagaci Regionální potraviny částkou 95 milionů korun.

Logem Regionální potravina se od roku 2010, kdy značka vznikla, pyšní přes 170 výrobků ze 13 regionů České republiky. „Naším cílem je prosadit na trhu potraviny od místních producentů, které mají jasný původ, jsou zárukou dobré kvality a výjimečných chuťových vlastností. Spotřebitel tak dostane jednoznačné vodítko, jak vybírat potraviny, u kterých si může být jist jejich původem a čerstvostí,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který usiluje o udělení značky Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin dané oblasti, nebo pokud je to z objektivních důvodů nutné, z tuzemských surovin. Soutěžní výrobky hodnotí komise, které tvoří zástupci Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

„Soutěží se v devíti kategoriích. Projekt je koncipován tak, že v každé kategorii může získat značku Regionální potravina jen jeden výrobek. Nejsilněji bývá tradičně zastoupena kategorie masných výrobků a kategorie pekařských výrobků. K dnešnímu dni už je hotové vyhodnocení v pěti krajích (Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Jihočeský a Plzeňský) s tím, že dnes hodnotí a vybírají Regionální potraviny v kraji Vysočina. Slavnostní oceňování letošního ročníku začalo tento týden v Plzni a skončí na podzim v Ostravě, kde budou vyhlášeny Regionální potraviny Moravskoslezského kraje,“ uvedl náměstek ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Martin Hlaváček.

Kampaní, jejímž hlavním mottem je „To nejlepší z našeho kraje“, chce Ministerstvo zemědělství podpořit malé a střední producenty z regionů. „Zákazník by měl vědět, že nákupem konkrétního produktu může dát najevo podporu svému kraji. Čím více bude nakupovat výrobky ze svého regionu, tím lépe se budou mít jeho obyvatelé,“ řekla ředitelka Odboru komunikace Ministerstva zemědělství Kateřina Böhmová.

Reklamní kampaň na podporu značky Regionální potravina zahrne reklamu, rozhlasové spoty, audiovizuální spoty pro veletrhy či výstavy, speciální 24dílný seriál o krajích a jejich gurmánských specialitách, který bude od září vysílat Česká televize. Zajímavostí bude speciální projekt pojízdných prodejen. O víkendech v letních měsících zamíří do všech 13 krajů s nabídkou oceněných potravin.

Značka Regionální potravina bude podpořena celostátní kampaní, kterou Ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Jejím smyslem je prosadit na tuzemském trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální produkty. Ministerstvo zemědělství vynaloží v letošním a příštím roce 70 milionů korun na marketingovou a mediální kampaň na podporu Regionální potraviny a zároveň 25 milionů korun na oba roky na organizování soutěže. Od letošního roku je nově administrátorem SZIF. Na projektu Regionální potravina se podílejí Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Přílohy

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam