OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU OSIVA K OSETÍ MEZIŘADÍ VINIC

Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku osiva k osetí meziřadí vinic.

1. FIRMA: SVAZ INTEGROVANÉ A EKOLOGICKÉ PRODUKCE HROZNŮ A VÍNA O.S. EKOVÍN

Sídlo: Šmahova 66, 62700 Brno

IČ: 44993811

DIČ: CZ44993811

Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku osiva k osetí meziřadí vinic. Tato dodávka je spojená s realizací projektu ECOWIN – ochrana přírody ekologizací vinohradnictví. Předpokládaný rozsah dodávky je 2.372.000,- Kč  bez DPH

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:

Adresa: EKOVÍN o.s., Šmahova 66, 62700 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Křivánková

E- mail: krivankova@ekovin.cz

Tel.: +420603261275

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách www.ekovin.cz. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16 dní.

5. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam