VINAŘSKÁ ŠKOLA ČERPÁ PENÍZE EU – INFO O PROJEKTU COMENIUS REGIO

kratičký článek o naší cestě do Francie, který bude uveřejněn v dubnovém vydání Valtického zpravodaje.

Partnerství Comenius Regio je program celoživotního vzdělávání finančně podporující mezinárodní spolupráci  regionů Jihomoravského kraje a  Gers (Francie/Gaskoňsko).

                Vinařská škola Valtice, jako jeden z partnerů tohoto programu, spolu se svazem integrované a ekologické produkce hroznů a vín EKOVIN se 21. až 25. března 2012 zúčastnila semináře ve francouzské vinařské škole v Riscle. Společným tématem semináře byl  rozvoj  ekologického vinohradnictví a trvale udržitelný rozvoj zemědělství. Za francouzskou stranu se semináře zúčastnili kromě již zmíněné školy LPA Riscle i zástupci státních institucí  IFVV, DRAAF Midi-Pyrénées  a regionální producenti biovína např. sdružení sklepů Crouseilles a další.

                Součástí návštěvy byla i prohlídka biovinice a ekologického hospodářství  Domaine de Séailles v Mouchan a Domaine du Moulié rodinného vinařství Charrier v uznávané  apelaci Madiran. Na závěr našeho pobytu jsme byli pozváni na slavnost vinařského sdružení Saint  Mont.

Odjížděli jsme s pocitem, že i když je Francie vinařskou velmocí, Česká republika je v oblasti ekologického vinohradnictví o krok vpředu. Obdobný seminář se uskuteční začátkem října 2012, tentokrát ve Valticích. Kromě zahraničních hostů se semináře zúčastní  i učitelé školy, zástupci zřizovatele Jihomoravského kraje,  Ekovinu a odborné veřejnosti.

Autor:  Branislav Broska

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam