HNOJENÍ A PÉČE O PŮDU, VALNÁ HROMADA 2002

Seminář je určen všem vinohradníkům, vinařům, pracovníkům Správy ochrany rostlin a ochrany přírody ve vinohradnických oblastech a všem zájemcům o ekologické vinařství

POZVÁNKA

Přihlašuji se závazně k účasti na semináři

Hnojení a péče o půdu před výsadbou a v plodných vinicích

který se bude konat

dne 27. března 2002

v sále Kulturního domu Velké Bílovice

Cíl semináře

  • poskytnutí maxima informací o optimalizaci hnojení a péče o půdu ve vztahu ke změnám klimatu, před zakládáním vinic a v jejich plné plodnosti.
  • návrh systému účinné ochrany révy vinné před chorobami dřeva – Eutypa, Esca

Program:

8.00 – 8.30                           Prezence, zahájení

8.30 – 11.00                        Optimalizace hnojení a péče o půdu ve vztahu ke změnám klimatu – Ing. Karl Bauer, Weinbauschule Krems / Donau

11.00 – 12.00                      Současný stav a návrh systému výživy plodných vinic – Ing. Gašpar Vanek, CSc. Galati Bratislava

12.00 – 12.45                      Oběd

12.45 – 13.30                      Příprava půdy před zakládáním vinohradu – Ing. Gašpar Vanek, CSc. VÚVV Bratislava

13.30 – 14.15                      Systém ochrany vinic před chorobami dřeva – Eutypa, Esca – Ing. Petr Ackermann, Csc., Ing. Milan Hluchý, Ph.D.

14.30 – 15.15                      Valná hromada Svazu IP

Odborný garant:      Ing. Petr Ackermann, CSc., Ing. Milan Hluchý, Ph.D.

Organizační garant: Ing. Tomáš Richter, tajemník Svazu I.P.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam