HOSPODAŘENÍ V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE HROZNŮ A JEHO LEGISLATIVA

zvládnutí ekologických principů a metod integrované produkce hroznů pro úspěšné zvládnutí všech administrativně technologických prvků nutných pro dosažení podpor poskytovaných z AEO integrovaná produkce aj

Termín:          seminář proběhne ve dvoudenních blocích. (Obsah I. a II. bloku bude totožný) 

                        Blok I. – 18. a 19.4.2006

                        Blok II. – 20. a 21.4 2006

Místo:             Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice

Program:       organizátor si vyhrazuje právo na případné změny v programu

I. den bloku:  

8.00 – 9.00        Legislativa pro AEO Integrovaná produkce – Ing. Tomáš Richter

9.00 – 11.30       Řez, zelené práce, sklizňová zralost – Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

11.30 – 12.30     Oběd

12.30 – 15.00     Výživa a hnojení – MZLU Brno

II. den bloku  

8.00 – 10.00       Obecné principy IP, biodiverzita – Ing. Milan Hluchý PhD.

10.00 – 12.30     Ochrana proti houbovým chorobám révy vinné – Ing. Petr Ackermann, CSc

12.30 – 13.30     Oběd

13.30 – 16.30     Ochrana proti škůdcům révy vinné – Ing. Milan Hluchý PhD.

Poplatky:       vložné zahrnuje náklady na organizaci, oběd a ostatní náklady 

Vložné na jeden blok (2 dny):………………………………. 500,- Kč

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam