HOSPODAŘENÍ V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE HROZNŮ A JEHO LEGISLATIVA

zvládnutí ekologických principů a metod integrované produkce hroznů pro úspěšné zvládnutí všech administrativně technologických prvků nutných pro dosažení podpor poskytovaných z AEO integrovaná produkce aj

Termín:          seminář proběhne ve dvoudenních blocích. (Obsah I. a II. bloku bude totožný) 

                        Blok I. – 5. a 6.4.2007

                        Blok II. – 26. a 27.4 2007                    

Místo:            Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice

Program:        organizátor si vyhrazuje právo na případné změny v programu

I. DEN BLOKU:    

 8.00 – 9.00          Legislativa pro AEO Integrovaná produkce – Ing. Tomáš Richter

9.00 – 11.30         Výsledky kontrolně poradenské činnosti SIPHV 2007 – Ing. Homola Marek

11.30 – 12.30       Oběd

12.30 – 15.00       Výživa a hnojení – MZLU Brno

II. DEN BLOKU   

8.00 – 10.00        Obecné principy IP, biodiverzita – Ing. Milan Hluchý PhD.

10.00 – 12.30       Ochrana proti houbovým chorobám révy vinné – Ing. Petr Ackermann, CSc

12.30 – 13.30       Oběd

13.30 – 16.30       Ochrana proti škůdcům révy vinné – Ing. Milan Hluchý PhD.

Poplatky:        vložné zahrnuje náklady na organizaci, oběd a ostatní náklady 

Vložné na jeden blok (2 dny):………………………………. 500,- Kč

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam