NOVÉ ODRŮDY A PODNOŽE RÉVY VINNÉ

POZVÁNKA

na odborný seminář pořádaný

Svazem integrované produkce hroznů a vína

který se uskuteční

v úterý 26.11. 2002 od 800 do 1230 hod.

ve velkém sále KD Velké Bílovice 

vložné: 70 Kč, pro členy SIPHV zdarma

(hrazeno i ze zdrojů programu interpRISe)

Vážení kolegové vinaři,

Svaz integrované produkce hroznů a vína organizuje odborný seminář na téma:

NOVÉ ODRŮDY A PODNOŽE RÉVY VINNÉ

Organizační pokyny:

00 – 8 30         – Registrace účastníků semináře

30 – 1100         – Charakteristika jednotlivých podnoží révy vinné a jejich vhodnost dle oblastí a půdy – Ing.,PhDr. Ádel Fardossi, Výzkumný ústav vinařský a ovocnářský, Klosterneuburg.

1115 – 1215       – Charakteristika nově registrovaných odrůd révy vinné – Ing. Jindřich Ševčík, ÚKZUZ Brno, stanice Oblekovice

1230                 – Oběd

Vaši případnou účast potvrďte nejpozději do 20.11. 2002 na e-mailovou zprávou (vino.ip@worldonline.cz) nebo na tel/fax čísle 548183017, mobil: 737578081, Ing. Richter

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam