POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PŮDNÍCH SPECIALISTŮ

srdečně zveme všechny učitele, studenty, představitele obcí, zástupce úřadů a všechny příznivce ochrany přírody na vzdělávací kurz zaměřený na ochranu půdy. Tato akce se koná v rámci dotovaného projektu SONDAR, a proto je účast na kurzu zcela ZDARMA. Využijte této možnosti vzdělávání a přítomnosti nejen českých, ale i zahraničních specialistů v daném oboru.

Tímto projektem chceme přispět k tomu, aby témata jako „kvalita půdy“ nebo „zdravá půda“ byla za několik let brána jako samozřejmost nejen v mysli odborníků, kteří s půdou pracují, ale i občanů, představitelů obcí a měst, učitelů a v neposlední řadě dětí, které jsou naší budoucností. Společně s partnery na Jižní Moravě, v Dolním Rakousku a Vídni se snažíme prosazovat nové podněty vedoucí ke zvýšení informovanosti o půdě, jejích důležitých vlastnostech a  funkcích.

Více informací o projektu najdete na http://www.sondar.eu/

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam