VALNÁ HROMADA SPOLKU EKOVÍN

11. April 2017 -11. April 2017

Představenstvo spolku EKOVÍN,  se sídlem Tomanova 18, Brno, PSČ 61300, IČ: 44993811,  vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou  L 2730 , svolává  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Termín:           11.4.2017, 13.00 hodin 

Místo:             Hotel Centro Hustopeče (Husova 8, 693 01, Hustopeče)

Program

1. zahájení valné hromady

2. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu

3. zpráva o činnosti spolku v roce 2016

4. finanční zpráva za rok 2016

5. návrh činnosti na rok 2017

6. volba orgánů spolku EKOVÍN – předseda, místopředseda, představenstvo

7. Různé

8. Ukončení valné hromady

9. Přednáška k novele zákona o vinohradnictví a vinařství (JUDr. Tibor Nyitray, SVČR)

Návrh představenstva spolku EKOVÍN na složení volených orgánů spolku (dle usnesení ze dne 9.3.2017):

Předseda: Ing. Milan Hluchý, PhD.

Místopředseda: Ing. Petr Ackermann, CSc.

Představenstvo: Ing. Petr Marcinčák, Ing. Michal Mlejnek, Ing. Jaroslav Osička, Ing. Tomáš Martinec,
Ing. Miroslav Volařík, RNDr. Jaroslav Staňa.

Návrh čestného člena: Doc. Ing. Jiří Kalášek, Csc.

Návrh nového řádného člena: Ing. Ondřej Veselý (Vinařství Nepraš&Co)

Každý člen spolku EKOVÍN má možnost nominovat jednoho svého zástupce do orgánů spolku. V případě, že máte zájem nominovat svého zástupce, můžete tak učinit formou písemné žádosti, která bude doručena nejpozději do: 5.4.2017 na adresu Tomanova 18, Brno, 61300. Žádost o nominaci musí obsahovat úplné jméno kandidáta, popis pozice na kterou je nominován, stručný životopis a řádné zdůvodnění této nominace. 

Na neúplné žádosti nebude brán zřetel.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ JE NUTNÁ! 

Pokud se nemůžete na valnou hromadu dostavit, prosím o oznámení neúčasti na mail:

krivankova@ekovin.cz

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam