VALNÁ HROMADA

Vážení členové spolku EKOVÍN,  dne 27.4.2016 ve Velkých Bílovicích proběhla Valná hromada spolku EKOVÍN. Níže v tomto článku najdete zápis se všemi předloženými a diskutovanými dokumenty.

Termín:           27.4.2016 ve 13.00 

Místo:             hlavní sál KD Velké Bílovice 

Program

a)       zahájení valné hromady
b)      volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu
c)       zpráva o činnosti spolku v roce 2015
d)       finanční zpráva za rok 2015
e)      návrh činnosti na rok 2016
f)        Různé
g)       Ukončení valné hromady

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam