MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OCHRANY VINIC PROTI HRABOŠI POLNÍMU

Vážení členové spolku EKOVIN, vzhledem k přetrvávajícím problémům oslovilo představenstvo EKOVINu státní instituce – ÚKZÚZ a MZe s žádostí o konzultaci a schválení možností ochrany vinic v roce 2020 proti Hraboši polnímu ve vztahu k AEO IP a EZ. Vyjádření zde:

ÚKZÚZ:

„Všechny povolené přípravky lze nalézt na našich internetových stránkách v elektronickém registru: http://intranet.ukzuz.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1580127503783

V příloze posílám vyfiltrované rodenticidní přípravky, které je v ČR možné použít ve vinicích a révových školkách. Všechny tyto přípravky obsahují tutéž účinnou látku – Export hraboš – reva.xls.

Dotaz k tzv. hrabošímu pluhu nebo krtkovači – bohužel, k tomuto způsobu aplikace nemáme žádné objektivní informace, které by v případě hraboše polního prokazovaly účinnost. Máme informace z Německa a Rakouska ohledně efektivity proti hryzci, kde aplikace do umělých nor má vzhledem k bionomii tohoto škůdce význam. Hryzec se po povrchu pohybuje jen minimálně, většinu života tráví v noře a sekundárně obsazuje nory po krtkovi. Hraboš se, naproti tomu, šíří významně i po povrchu a nemáme žádné údaje o tom, nakolik využije umělé nory a zda se tato aplikace vyplatí. V Německu a v Rakousku se podle našich informací obvykle pro aplikaci hraboším pluhem požívají přípravky typu Ratron, které se pomaleji rozkládají. Pokud se týče účinnosti aplikace bodci přímo do půdy bez umělých nor, jsem osobně naprosto skeptický ohledně její účinnosti. Ale mohu se mýlit.

Spolu s kolegy na ÚKZÚZ jsme se, nicméně, shodli, že pokud pěstitel nyní provede aplikaci tzv. hraboším pluhem v povolené hektarové dávce do umělé nory, není důvod jej sankcionovat, i když tento způsob aplikace není výslovně uveden na etiketě přípravku.“

MZe:

„K Vámi zaslanému dotazu ohledně možnosti aplikace fosfidu zinečnatého ve vinicích pod závazkem v IP révy vinné a v Ekologickém zemědělství je stanovisko MZe následující:

  • IP révy vinné. Přípravky na bázi fosfidu zinečnatého je možné ve vinicích aplikovat. Způsob aplikace je nutno konzultovat s ÚKZÚZ, který je odbornou autoritou ohledně povolování přípravků na ochranu rostlin a jejich způsobu použití. Pokud ÚKZÚZ aplikaci do umělé nory vyhodnotí jako splňující podmínky použití daného přípravku, pak lze této způsob aplikace provést.
  • EZ vinice. Fosfid zinečnatý není uveden v příloze II nařízení 889/2008 mezi látkami na ochranu rostlin povolenými k použití v ekologickém zemědělství. Z tohoto důvodu není možné přípravky na bázi této účinné látky použít na plochách v systému ekologického zemědělství.“

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam