SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2021

Lokality: Nosislav, Velké Bílovice, Šanov, Moravský Žižkov, LIpov

Obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý

Signalizační zpráva II – 2. generace – 10.7. 2021

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) Obaleči jsou velmi významným faktorem podporujícím napadení hroznů plísní šedou a tím mají silně negativní vliv na kvalitu suroviny. V minulém období byl na sledovaných lokalitách zaznamenán pokles aktivity letu druhé generace samců motýlů obalečů. Nyní probíhá líhnutí housenek obalečů. 

Doporučené ošetření proti druhé generaci housenek obalečů: 1) Při ošetření ve dvou termínech (lokality se silnou populací škůdce): LEPINOX Plus v dávce 1 kg/ha + Prev B2 0,2%, druhé ošetření po 10 dnech od prvního ošetření. Druhé ošetření doporučujeme provést – v tomto týdnu (ST – Pá). 2) Ošetření v jednom termínu, pokud již nebylo provedeno doporučujeme provést ihned LEPINOX Plus v dávce 1 kg/ha + PREV B2 0,2%. Přípravek LEPINOX plus NELZE mísit s přípravky ( AquaVitrin K, Flowblrix), postřiková kapalina nesmí překročit hodnotu pH 8. LEPINOX Plus lze mísit se Sírou BL a PREV B2. 

Doporučené dávka vody 300 litrů do zóny hroznů

Signalizační zpráva I. – 2. generace – 13.7.2021

V těchto dnech probíhá nálet samců obalečů druhé generace do feromonových lapačů, zatím ještě nebylo dosaženo vrcholu letu. Termíny k ošetření budou součástí příštího doporučení.

Signalizační zpráva III – 20.5.

V současné období probíhá nálet samců obalečů do feromonových lapačů. Je zaznamenáván relativně vysoký počet jedinců obaleče mramorovaného oproti minulému roku. Obalečík jednopásný se na Jižní Moravě vyskytuje velmi ojediněle a ve velmi malých počtech na vlhkých lokalitách.  Na teplých stanovištích již začalo líhnutí housenek první generace.

Proti první generaci není nutné provádět ošetření. Je velmi důležité provést kontrolu počtu housenek z první generace a následně provést ošetření ve druhé generaci.

Signalizační zpráva II – 17.5.2021

Nálet obaleče mramorovaného kulminuje. Zachyceny jsou první výskyty obalečích jednopásného.

Koncem minulého týdne začalo kladení vajíček obaleče mramorovaného na některých  lokalitách JM.  O dalším průběhu a termínu vás budeme informovat v další signalizační zprávě.

Signalizační zpráva I – 7.5.2021

V úterý 4.5. začal na některých lokalitách Jižní Moravy let obaleče mramorovaného. O dalším průběhu letu a optimálním termínu ošetření budeme informovat v dalších signalizačních zprávách.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam