ZPRÁVA Č. 11

Plíseň révy

Ke splnění podmínek primární infekce mohlo dojít v minulém období jen na lokalitách s vydatnějšími srážkami. Postupně končí období nebezpečí primárních infekcí. K významným primárním infekcím již nemůže dojít.

Byly zjištěny pouze ojedinělé primární výskyty choroby. Tam, kde byly zjištěny výskyty, může docházet i k sekundárním infekcím. K dalšímu šíření choroby nedochází.

Na počátku období bude chladnější počasí, následně dojde k oteplení a v závěru se opět ochladí. Dešťové srážky budou především ve druhé polovině období, uprostřed období budou bouřkového, v závěru trvalejšího charakteru.  

Nadále věnujte pozornost sledování výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 6 dnů, při teplotě 22 °C – 4 dny).

Průběh ošetřování by měl být usměrněn podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím ke splnění podmínek pro primární infekce a zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 23.7. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 162 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 197 mm.

Ke dni 16.7. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na sledovaných

lokalitách nachází v oblasti sporadicko-kalamitního a lokálně i kalamitního výskytu.

Pokud se křivka týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu, metoda doporučuje provést tři ošetření po odkvětu.

Pokud křivka týdenních úhrnů srážek zůstává nadále v oblasti kalamitního výskytu, je třeba zajistit průběžnou ochranu porostů v obvyklém intervalu.

V současné době podle lokalit a odrůd probíhá až skončila fáze zapojování hroznů.

Skončila fáze vysoké citlivosti hroznů k infekci. K napadení hroznů v tomto období může dojít jen přes třapinu nebo stopečky bobulí. 

Vzhledem k předpověděnému počasí je vhodné na lokalitách, kde byly zjištěny výskyty a budou vydatné dešťové srážky, je vhodné i v tomto období  upřednostnit k ošetření kombinované fungicidy (Acrobat MZ WG, Aliette Bordeaux, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WP, Mildicut, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG, Verita) a ošetřovat v obvyklém, případně i v prodlouženém intervalu. Kombinované přípravky zajistí déletrvající účinnost a systemicky působící přípravky i dobrou ochranu nově narůstajících částí

Na lokalitách s méně vydatnými srážkami nebo při pravidelném ošetřování

je možné nadále ošetřovat kontaktně a preventivně působícími fungicidy (Antre 70 WG, Captan 50 WP  registrace ukončena, použití do 31.3.2013,, typ Dithane, typ Folpan, Merpan 50 WP   registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Novozir MN 80 New, Polyram WG).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. 

Pokud budou ošetřovány porosty s výskytem choroby po splnění podmínek infekce (při optimální teplotě 22–25 oC minim. 2 hod ovlhčení) nebo infekční periody (optim. teplota pro sporulaci 20 oC, pro klíčení zoosporangií a infekci 22–25 oC; minimálně 4 hod. nočního a následně 2 hod. pokračujícího ovlhčení) je vhodné použít déle kurativně působící (3–4 dny) fungicidy (Acrobat MZ WG, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil). 

U odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě je vhodné použít pro ošetření v době zapojování hroznů fungicidy se současnou (Melody Combi 65,3 WGnebo vedlejší účinností (Cabrio Top, Fantic F, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite) na šedou hnilobu.  

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

kontaktní přípravky – dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Polyram WG 7–10 dnů, ftalimidy Captan 50 WP – registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP – registrace ukončena, použití do 31.3.2013, 7–10 dnů, měďnaté fungicidy Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 7–10 dnů, strobiluriny a jejich kombinace – Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 8–12 dnů, kombinované přípravky  Curzate M, Curzate Gold 8–10 dnů; Acrobat MZ WG, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Mildicut, Pergado F, přípravky typu Ridomil a Tanos 10–14 dnů; Aliette Bordeaux, Profiler a Verita 10–16 dnů (pokud není snížena citlivost patogenu – nástup rezistence).

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně révové jsou ohroženy

 • Fenylamidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – v současné době přípravky na bázi metalaxylu–M (typ Ridomil) a benalaxylu-M (Fantic F). V rámci skupiny cross-rezistence.
 • QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – strobiluriny (Cabrio Top, Quadris, Quadris Max), fenamidone (Verita) a famoxadone (Tanos 50 WG). V rámci skupiny cross-rezistence.
 • QiI fungicidy (střední až vysoké riziko vzniku rezistence) – cyazofamid (Mildicut).
 • CAA fungicidy (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – dimethomorph (Acrobat MZ), iprovalicarb (Melody Combi 65,3 WG), mandipropamid  (Pergado F). V rámci skupiny cross-rezistence.
 • Další účinné látky ohrožené vznikem rezistence (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – cymoxanil (typ Curzate a Tanos 50 WG) a zoxamide (Electis), (velmi nízké riziko vzniku rezistence) – fosetyl-Al (Aliette Bordeaux, Mikal M, Verita); (riziko není definováno) – fluopicolide (Profiler). 

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

 • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
 • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
 • Používat preventivně (kurativně jen ve zdůvodněných případech, ne QoI fungicidy)
 • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Fenylamidy – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 2–4x (dle přípravku). Vzhledem k tomu, že byla v ČR prokázána rezistence plísně révové, doporučujeme použít maximálně 2x v průběhu vegetace a střídat s přípravky s odlišným mechanizmem působení.

QoI fungicidy  – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 3x (jen kombinace). Vzhledem ke zjištění výskytu rezistence plísně révové v ČR doporučujeme použít maximálně 2x za vegetaci a střídat s přípravky s odlišným mechanizmem působení.

CAA fungicidy – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 4x. Při více násobném použití po 2 ošetřeních použít přípravek s odlišným mechanizmem působení.

Ostatní účinné látky – dodržovat doporučený počet ošetření a střídat s přípravky s odlišným mechanizmem působení.

Padlí révy

V letošním roce nebyl předpoklad početných primárních výskytů.

V průběhu minulých období byly zjištěny první ojedinělé sekundární výskyty choroby.

Na počátku období bude chladnější počasí, následně dojde k oteplení a v závěru se opět ochladí. Dešťové srážky budou především ve druhé polovině období, uprostřed období budou bouřkového, v závěru trvalejšího charakteru.

Na počátku a ve druhé polovině období budou méně příznivé podmínky pro patogen.

V současné době podle lokalit a odrůd probíhá až skončila fáze zapojování hroznů.

Ve fázi bobule velikosti hrachu končí období vysoké citlivosti mladých hroznů k infekci, nadále však trvá vnímavost k napadení. Vnímavost k novému napadení končí v období počátku zrání.   

Na rizikových lokalitách s výskytem choroby je vhodné nadále upřednostňovat intenzivnější přípravky Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Prosper, Rombus Trio, Talendo, Vivando nebo strobiluriny, včetně jejich kombinací a ošetřovat v obvyklém intervalu.

Přes déletrvající příznivé počasí pro patogen byly počátek výskytu a následně i další šíření choroby významně ovlivněny mírou eliminace zdrojů infekce během zimy.

K ošetření méně ohrožených porostů je možno nadále používat přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) Kumulus WG, nebo azolů (Domark 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).

U pozdních odrůd s hustým hroznem náchylných k šedé hnilobě je vhodné upřednostnit, zejména v okrajových oblastech, pro ošetření proti padlí i v tomto období fungicidy s vedlejší účinností na šedou hnilobu hroznů (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG).

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

přípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG), meptyldinocap (Karathane New), DMI fungicidy (Domark 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC) (5)7–10 dnů, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ- Crystal , Rombus Trio, Talendo a Vivando 10–14 dnů. 

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u padlí révového jsou ohroženy

 • QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG).

V rámci skupiny cross-rezistence.

 • DMI fungicidy (SBI fungicidy skupina I) (střední riziko vzniku rezistence) –, Domark 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC.

V rámci skupiny cross-rezistence.

 • Quinoxyfen (střední riziko vzniku rezistence) –  IQ-Crystal a proquimazid – Talendo. Možnost  cross-rezistence.
 • Spiroxamin (SBI fungicidy skupina II) (střední riziko vzniku rezistence) – Falcon 460 EC, Impulse Super, Prosper, Rombus Trio
 • Metrafenone (nízké riziko vzniku rezistence) – Vivando

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

 • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
 • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
 • Používat preventivně (eradikativně jen výjimečně spiroxamin)
 • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

QoI fungicidy (strobiluriny) – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 3x. Doporučujeme po 2 ošetřeních přerušit sled a použít přípravek s odlišným mechanizmem působení.

DMI fungicidy – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 3–4x. Vzhledem ke snížené citlivosti padlí révového v podmínkách ČR doporučujeme použít maximálně 3x a po 2 ošetřeních použít přípravek s odlišným mechanizmem působení.

Ostatní účinné látky – dodržovat doporučený počet ošetření a střídat s přípravky s odlišným mechanizmem působení.

Významnou součástí ochrany proti padlí jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa – nepřehnojit dusíkem).

Za velmi teplého a slunného počasí se nedoporučuje odlisťovat na jižní, jihozápadní a západní straně keřů.

Šedá hniloba

Na počátku období bude chladnější počasí, následně dojde k oteplení a v závěru se opět ochladí. Dešťové srážky budou především ve druhé polovině období, uprostřed období budou bouřkového, v závěru trvalejšího charakteru.

V současné době podle lokalit a odrůd probíhá až skončila fáze zapojování hroznů.

Vzhledem k předpovědi dešťových srážek, především ve druhé polovině období, by mělo být v průběhu tohoto období dokončeno preventivní ošetření porostů náchylných odrůd s hustým hroznem proti šedé hnilobě.

Pro ošetření využijte současné (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinnosti přípravku použitých proti plísni révy (Cabrio Top, Fantic F, typ Folpan, Pergado F,Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite) nebo proti padlí révy (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG).

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Obalečík jednopásný a obaleč mramorovaný

Na sledovaných lokalitách stále probíhá let motýlů 2. generace o. jednopásného a o. mramorovaného.

První vrchol letové aktivity byl na převážné části lokalit zaznamenán v průběhu prvního týdne července. Za chladného počasí ve druhé polovině minulého období došlo k poklesu letové aktivity motýlů.

Nadále sledujte a vyhodnocujte průběh letové aktivity motýlů ve feromonových lapácích.

Vzhledem k obvyklému průběhu letu 2. generace obalečů je zapotřebí, především u porostů s pravidelným významným výskytem, ošetření opakovat v intervalu 10–12 (14)dní.

V návaznosti na průběh letu a termín prvního ošetření proveďte další (druhé) ošetření porostů.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:
Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz
Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/
Galatihttp://www.galati.sk/galatiAMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam