ZPRÁVA Č. 2

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v průběhu prvního týdne května (na sledovaných lokalitách 1.5.–5.5.)

V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor. Příčinou bylo teplé počasí v průběhu ledna a mimořádně teplé periody v průběhu dubna.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne

pod 10(13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce mohlo dojít na teplejších lokalitách při lokálních srážkách v průběhu prvního víkendu května.

Vzhledem k předpovědi počasí, méně vydatných dešťových srážek a především nízkých minimálních teplot, není ani v tomto období předpoklad klíčení oospor a primárních infekcí.  

K významnějšímu šíření choroby může dojít až po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. 

Tam, kde byly splněny v minulých obdobích podmínky pro primární infekce, je třeba pokračovat na rizikových lokalitách ve sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 16 dnů).

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 15.5. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 32 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 68 mm.

K 15.5. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na všech sledovaných lokalitách bude nacházet v oblasti nekalamitního výskytu.

V tomto období není potřebné ošetřovat proti plísni révy.

Padlí révy

V letošním roce není předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly poměrně pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na všech lokalitách poklesly pod -15°C.

Na základě těchto skutečností doporučujeme vynechat ošetření ve fázi 5–6 vyvinutých listů a zahájit ošetřování proti padlí až v období krátce před květem révy.

Navíc v tomto období budou dle předpovědi nepříznivé podmínky pro šíření padlí (nízké minimální teploty).

V tomto období není potřebné ošetřovat proti padlí révy.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Sledujte výskyty.

Pokud bude zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem (Omite 570 EW – registrace ukončena, použití do 31.12.2012, Sanmite 20 WP). Při silném výskytu by mělo být ošetření cca po 14 dnech opakováno. Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (Omite 570 EW nad 18 °C, Sanmite 20 WP nad 16 °C).

V první polovině období budou nepříznivé podmínky pro použití specifických akaricidů.

Za nízkých teplot lze předpokládat nárůst projevů poškození.

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Počátek letu motýlů 1. generace nastal na sledovaných lokalitách v posledním týdnu dubna. Významná letová aktivita byla zaznamenána v prvním týdnu května, toto období bylo pravděpodobně vrcholem letové aktivity motýlů první generace.

V průběhu tohoto období lze očekávat v důsledku ochlazení pokles letové aktivity motýlů.

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

Sledujte a vyhodnocujte let motýlů a podle jeho průběhu a zvoleného přípravku stanovte termín případného ošetření.  

Termín ošetření by měl být diferencován podle použitého přípravku. Regulátory růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Insegar 25 WP) je optimální použít na počátku významného letu, biologické přípravky (typ Biobit) 3-5 dní po vrcholu letu a ostatní ekologicky přijatelné přípravky (Integro, Steward 30 WG, SpinTor) 8-10(14) dní po vrcholu letu. 

Biobit nepoužívejte při teplotách pod 16 oC, optimální účinnost je při teplotách nad 18 oC. Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognostické grafy – plíseň révová 2011)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam