ZPRÁVA Č.1

Choroby

Plíseň révy

Ošetření proti plísni révy není zatím potřebné.

Podle předpovědi může dojít v závěru tohoto období ke splnění podmínek pro první primární infekce. 

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) nebyla dosud splněna, její splnění lze předpokládat v teplejších lokalitách v průběhu tohoto období. Od počátku zralosti oospor může dojít při splnění podmínek (min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota nepoklesne pod 13oC a minimální teplota pod 8oC) k prvním primárním infekcím. Pokud budou splněny v závěru tohoto období podmínky pro primární infekci, sledujte na lokalitách, kde jsou nejčastěji zjišťovány první výskyty onemocnění (níže položené části výsadeb nebo výsadby, uzavřené lokality). Sledování primárních výskytů provádějte v odstupu 4-10 dnů po splnění podmínek pro infekci (trvání inkubační doby dle teploty; při teplotě 22-26oC – 4 dny, 18oC –  6 dnů, 14oC – 10 dnů).  

Zahájení ošetření by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) a zjištění prvních primárních výskytů onemocnění.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu.

Padlí révy

Ošetření proti padlí révy není zatím potřebné.

V letošním roce lze předpokládat pozdější a pozvolný nástup onemocnění. V důsledku pozdního a slabého výskytu onemocnění v loňském roce nemohlo dojít k infekcím spodních oček, které zůstávají po řezu na tažních (omezené primární výskyty). Pokud výjimečně k infekcím došlo, byly přezimující propagule patogenu eradikovány zimními mrazy (teploty v průběhu zimy poklesly opakovaně hluboko pod -15oC). 

Z těchto důvodu bude možné i u rizikových porostů provést první ošetření až v období krátce před květem (vynechat ošetření ve fázi 5-6 listů).

Živočišní škůdci

Hálčivec révový

Sledujte výskyty a intenzitu poškození.

Pokud bude zjištěno významné poškození (skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) ošetřete specifickým akaricidem (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). Zejména při velmi silném výskytu je třeba ošetření cca po 14 dnech opakovat. Omite je dobře účinný až při teplotách nad 18oC, Sanmite při teplotách nad 15oC.

Pokud by byl použit proti sviluškám přípravek Cascade 5 EC, zajistí současně plnou účinnost i na hálčivce révového.

Přípravek Magus 200 SC nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obalečík jednopásý a obaleč mramorovaný

Let motýlů první generace započal na teplejších lokalitách v posledních dnech dubna. Na ostatních lokalitách v průběhu minulého týdne. Početnější úlovky byly zaznamenány za teplejšího počasí na počátku minulého týdne.

Sledujte a vyhodnocujte let motýlů a podle jeho průběhu a zvoleného přípravku stanovte termín případného ošetření.  

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

Termín ošetření by měl být diferencován podle použitého přípravku.Regulátory růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Nomolt 15 SC, Insegar 25 WP) je optimální použít na počátku významného letu, biologické přípravky (typu Biobit) 3-5 dní po vrcholu letu, ekologicky přijatelnými přípravky (Integro, Steward 30 WG, SpinTor) se ošetřuje 8-10(14) dní po vrcholu letu.

Biobit nepoužívejte při teplotách pod 16oC, optimální účinnost je při teplotách nad 18oC. 

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská zpráva – meteo

Galati – SK

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam