ZPRÁVA Č.20

20. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava  v 38. týdnu  (20 .9.2010 – 26.9.2010 )

CHOROBY

Šedá hniloba hroznů révy

U všech odrůd probíhá fáze zrání hroznů. Od fáze počátku zrání nastoupilo období zvýšené citlivosti hroznů k infekci.

Lokálně byly zjištěny u ranějších náchylných odrůd (Műller-Thurgau, Aurelius, Neuburské aj.) první významné výskyty choroby.

Dle předpovědi budou po převážnou část tohoto období relativně méně příznivé podmínky pro patogen. K infekcím dochází především při ovlhčení,

na teplotu nemá patogen vyhraněné požadavky, šíří se i za relativně chladného počasí.

V tomto období je třeba dokončit druhé ošetření později zrajících náchylných odrůd proti šedé hnilobě.

Pro případné druhé ošetření je vhodný především Teldor 500 SC (OL 14 dnů), použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů).

Použít lze i pomocné prostředky NatriSan, VitiSan, HF-Mycol nebo Aqua Vitrin K.

Pokud dojde v průběhu období zrání k praskání bobulí (nadměrný příjem vody, pozdní napadení padlím a následný nadměrný příjem vody) nebo k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám.

Upozorňujeme na ukončenou registraci přípravku Rovral Flo, použití bylo možné jen do 30.7. 2010!    

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

  • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC. V rámci skupiny cross-rezistence.
  • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

  • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
  • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
  • Používat preventivně
  • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Potato stolbur phytoplasma)

V posledních letech byl na většině lokalit ve vinařské oblasti Morava zjištěn výskyt fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy. V letošním roce došlo opět v důsledku průběhu počasí k pozdějšímu projevu příznaků onemocnění.

Soubor ochranných opatření zahrnuje:

1)   opatření k omezení výskytu vektorů, především křísa žilnatky vironosné,

2)   opatření k omezení výskytu hostitelských, především rezervoárových rostlin patogenu a současně hostitelů vektoru (svlačec rolní a kopřiva dvoudomá),

3)   opatření k omezení výskytu ostatních hostitelů patogenu (především druhy čeledi lilkovitých a některé druhy čeledí hvězdnicovitých a vikvovitých),

4)   zmlazení silně napadených keřů a následné zapěstování nových kmínků.

5)   odstranění velmi silně napadených keřů,

6)   zajištění produkce zdravého výsadbového materiálu.

V současné době jsou plně vyvinuty příznaky onemocnění.

Modré odrůdy: tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou.

Bílé odrůdy: žlutozelené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou žlutozeleně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. Časté je zlatožluté zbarvení hlavních žilek.

Společné příznaky: svinování listů, zasychání mladých hroznů (zůstávají suché na keřích), zavadání a scvrkávání zrajících hroznů, špatný vývoj (nestejná velikost bobulí), pozdější a nestejnoměrné vyzrávání hroznů, hnědočerné ohraničené skvrny na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorostů, chřadnutí keřů.

Doporučená opatření:

Označit příznakové keře!

Silněji a silně nemocné keře v předjaří zmladit a zapěstovat nový kmínek.

V následujících vegetačních obdobích sledovat případný opakovaný projev onemocnění.  

Octová hniloba

V minulém období byly zjištěny na několika lokalitách, především u raných aromatických odrůd, ojedinělé výskyty octové hniloby.

Jednotlivé bobule nebo menší skupiny bobulí, výjimečně i větší části hroznu, se zbarvují světle hnědě (bílé odrůdy) nebo červenohnědě (modré odrůdy). Typická je octová vůně rozrušené, kašovité dužniny.

Příčinou jsou octové bakterie (např. rodu Acetobacter) a kvasinky (např. rodů Candida, Pichia, Hanseniaspora, Kloekeria), které osídlují poškozené bobule (houby, škůdci, fyziologická a mechanická poranění).

Produkty rozkladu vábí octomilky (Drosophila melanogaster), které mohou původce dále přenášet.

Silněji poškozené hrozny je třeba při sklizni vytřídit, dávají nepříznivou vůni a chuť vínům.

Informace

Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádal Mze ČR, vzhledem k letošnímu mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů plísní révy, o povolení vyššího počtu ošetření proti plísni révy (výjimka z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění).

Podle stanoviska MZe ČR výjimka není možná.

Stanovisko je uvedeno na internetových stránkách Ekovínu, Svazu integrované a ekologické produkce, o.s.. 

Je třeba využít všechna opatření, aby byl dodržen stanovený počet ošetření. Jednou z možností je použití kombinovaných fungicidů proti šedé hnilobě se současnou účinností na plíseň révy (Melody Combi 65,3 WG). Omezení se nevztahuje na použití pomocných a dalších prostředků na ochranu rostlin (například proti plísni révy Alginure, Myco-Sin VIN).         

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

 *  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam