TISKOVÁ ZPRÁVA – ECOVIN DE

Ano menší ochraně rostlin, ne návrhu SUR

Německý svaz ekologického vinařství žádá zásadní revizi návrhu nařízení EU o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin. „Ano méně nebezpečným pesticidům v zemědělství, ne předvídatelným chybným návrhům,“ shrnuje stanovisko spolkového předsedy ECOVIN Andreas Hattemer. „Pokud by byly návrhy realizovány v poměru 1:1, znamenalo by to také konec ekologického vinohradnictví v mnoha oblastech.“

Na konci června 2022 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení (dále jen „nařízení o udržitelném používání“, zkráceně SUR), jehož cílem je do roku 2030 snížit používání přípravků na ochranu rostlin v Unii na polovinu a snížit jejich rizikovost. Návrh dostatečně nerozlišuje mezi syntetickými chemickými přípravky a přípravky povolenými v ekologickém zemědělství.
Ekologické vinohradnictví již nyní přispívá ke snížení pesticidů díky svému holistickému přístupu, který posiluje ekosystém vinice, půdu, révu a flóru a faunu jako celek. Intenzivní olistění nebo aplikace tonik slouží k udržení zdravé révy. Mnoho ekologických vinařství pěstuje ve velkém měřítku odrůdy révy odolné vůči houbám a omezuje ochranu rostlin na těchto plochách na minimum.

„Jedno je však jasné: ekologické vinařství potřebuje také ochranu rostlin, zejména proti houbovým chorobám. V současné době máme k dispozici pouze několik látek, jako je prášek do pečiva, síra a měď, jejichž množství nemůžeme jednoduše snížit na polovinu,“ říká Andreas Hattemer. V návrhu nařízení se snížení používání chemických látek měří především podle kilogramů použitých na hektar, nikoli podle nebezpečnosti látky. Smysluplnější by bylo mít ukazatele, které by zohledňovaly zdravotní a environmentální rizika jednotlivých účinných látek. Z pohledu ECOVIN by přírodní látky neměly být zahrnuty do cíle snížení v souladu s nařízením EU o ekologickém zemědělství.
Deklarovaným cílem plánovaného nařízení je „přechod na metody ochrany rostlin s nízkým používáním pesticidů, jako je ekologické zemědělství“. K tomu však musí být v ekologickém vinohradnictví k dispozici dostatečně účinné prostředky. V takzvaných citlivých oblastech – kromě veřejné zeleně a sídel, především v ZCHÚ a ptačích rezervacích – by se již neměly používat žádné přípravky na ochranu rostlin, a to ani biologické.

„V Německu se dnes pěstuje víno na tisících hektarech těchto citlivých oblastí. Pokud by byla vyhláška schválena v současné podobě, znamenalo by to likvidaci těchto vinic, protože by je nebylo možné pěstovat ani ekologicky. Chceme se těchto kulturních památek vzdát?“, ptá se spolkový předseda ECOVIN.

Zdroj: ECOVIN Bundesverband Ökologischer Weinbau e. V.

Translated with DeepL

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam