Obliba biopotravin v Rakousku se navzdory všeobecnému zdražování nezmenšila

Prodej biopotravin v obchodě s potravinami v první polovině roku 2022 je v Rakousku vyšší než v předchozím roce. Celkové tržby z ekologického zemědělství přitom v roce 2021 překonají hranici 2,5 miliardy eur.

BIO AUSTRIA a AMA Marketing představily aktuální údaje o trhu s biopotravinami v Rakousku na společné tiskové konferenci. Vyhodnocení trhu s biopotravinami v roce 2021 (obchod s potravinami, specializovaný obchod a přímý prodej, gastronomie) ukázalo nový rekordní obrat ve výši 2 miliardy 525 milionů eur (2 525 milionů eur).

Rovněž údaje o prodeji biopotravin v obchodě s potravinami pro aktuální rok 2022 vykazují nadále rostoucí trend. V hodnotovém vyjádření činil podíl ekologických produktů na celkovém prodeji v maloobchodě s potravinami v první polovině roku 2022 12 procent – a byl tak dokonce vyšší než v předchozím roce, kdy byl prodej obzvláště silný (11,3 procenta; zdroj: RollAMA). „Ani současná napjatá situace v souvislosti s všeobecnou inflací neubrala biopotravinám na popularitě,“ shrnula odpovídajícím způsobem vývoj předsedkyně BIO AUSTRIA Gertraud Grabmannová.

Stabilizace bioproduktů v potravinářském sektoru
Ale nejen to, biopotraviny se v potravinářském sektoru ukázaly být také faktorem stabilizujícím ceny v době vlny zvyšování cen pro spotřebitele. To je patrné i z nejnovějších údajů RollAMA: nárůst maloobchodních cen konvenčních potravin v průměru o 7,8 % kontrastuje s nárůstem cen biopotravin v prvním pololetí o 3,5 %. „Výsledkem je, že se cenový rozdíl mezi biopotravinami a konvenčními potravinami na pultech stále snižuje. A to ještě více usnadňuje mnoha spotřebitelům sáhnout po biopotravinách,“ říká Gertraud Grabmannová.

Závislost na fosilních surovinách jako hnací síla ceny
Hlavním důvodem vyšších cen konvenčních potravin je pravděpodobně masivní nárůst cen umělých hnojiv v důsledku rostoucích cen energií, které výrazně zdražily výrobu. Významný podíl však pravděpodobně mají i ceny krmiv, které v některých případech prudce vzrostly. „Ekologické zemědělství je do značné míry nezávislé na fosilních surovinách díky nepoužívání umělých hnojiv – ta se vyrábějí z fosilních surovin energeticky velmi náročným způsobem. Kromě toho není ekologické zemědělství v Rakousku závislé na dovozu krmiv z daleka, protože zvířata dostávají téměř výhradně regionální ekologická krmiva,“ zdůrazňuje ekologická zemědělkyně a předsedkyně BIO AUSTRIA.

Růst ekologických farem a ekologických ploch
V produkčním sektoru vykazují údaje ministerstva zemědělství ke konci roku 2021 23 961 ekologických farem, což je celkem 21,9 procenta všech farem v zemi. Tyto ekologické farmy obhospodařují celkem 679 142 hektarů. To je 26,6 procenta celkové zemědělské půdy. Ve srovnání s rokem 2015 – začátkem nyní končícího období společné zemědělské politiky (SZP) – se jedná o nárůst o 15 procent zemědělských podniků a 23 procent půdy.

© bio verlag gmbh

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam