EU Organic Awards

Akční plán EU pro ekologickou produkci zahrnuje zavedení každoročního udělování cen za vynikající výsledky v ekologickém hodnotovém řetězci.

Přihlášky do ročníku 2023 je nyní možné podávat do 14. května 2023.

O ocenění EU za ekologické zemědělství

Zvýšení ekologické produkce významně přispívá ke snížení používání chemických hnojiv, pesticidů a antimikrobiálních látek a má pozitivní vliv na klima, životní prostředí, biologickou rozmanitost a dobré životní podmínky zvířat. Proto byla ekologická produkce označena za klíčovou úlohu při dosahování cílů evropské Zelené dohody, strategie „Farm to Fork“ a strategie pro biologickou rozmanitost. Z tohoto důvodu Komise stanovila cíl, aby do roku 2030 bylo v EU 25 % zemědělské půdy obhospodařováno ekologicky a aby se výrazně zvýšil podíl ekologické akvakultury.

Na podporu tohoto cíle přijala Komise v březnu 2021 Akční plán pro rozvoj ekologické produkce, včetně zavedení každoročního udělování cen oceňujících vynikající výsledky v ekologickém hodnotovém řetězci. Tato ocenění budou podruhé udělena v roce 2023.

Seznamte se s vítězi ocenění za ekologickou produkci v roce 2022.

Kategorie a ocenění

Systém ekologických ocenění EU zahrnuje 7 kategorií a 8 individuálních ocenění. Oceňují různé subjekty v rámci hodnotového řetězce ekologické produkce, které vytvořily vynikající, inovativní, udržitelný a inspirativní projekt, jenž přináší skutečnou přidanou hodnotu pro ekologickou produkci a spotřebu.

Přihlášky podávejte online do 14. května 2023 23:59:59 SEČ.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam