Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023)

Vážení pěstitelé, vzhledem ke kalendářnímu termínu, průběhu počasí i vegetace je 19. Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Moravaposlední zprávou v sezóně 2023.

Děkujeme Vám za spolupráci i věnovanou pozornost. Doufáme, že naše zprávy přispěly k aktuální informovanosti a usnadnily rozhodování o potřebě a způsobech ochrany proti nejdůležitějším chorobám a živočišným škůdcům révy v průběhu letošního vegetačního období.

Přejeme Vám příznivé počasí, které umožní dobré vyzrání hroznů a vytvoří příznivé podmínky pro průběh sklizně a kvalitu vín. Rovněž Vám a Vašim rodinám přejeme především dobré zdraví a hodně optimismu a těšíme se na shledanou v příštím roce 2024 na odborných vinařských akcích a na internetových stránkách spolku Ekovín.

Vaši poradci

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam