Integrovaná produkce révy vinné – 2023-2027

Informační materiál seznamuje zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle podopatření – Integrovaná produkce révy vinné na období 2023-2027

Informační materiál pro zemědělce

zdroj: eagri.cz 8.1.2024

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam