Definice živin

Nedostatky a nadbytky

Nedostatek hořčíku

Příznaky: listová pletiva mezi hlavními žilkami žloutnou. Třapina odumírá. Žilky a jejich okolí zůstávají zelené, přičemž se tento zelený pás od bazální k apikální části zužuje. U modrých odrůd se pletiva barví do červena až karmínova a opět je typickým znakem zelený pás okolo hlavních žilek, zužující se směrem k okrajům listů. Listy s těmito příznaky se nacházejí v dolní a střední části keřů. Na podnožové révě jsou příznaky nedostatku Mg odlišné. Na okraji a v mezižilkových pletivech vznikají nekrotické skvrny, které se mohou spojit, nebo vytvářejí kolem okraje listů nápadný věnec. Odumírání třapiny se objevuje na počátku zrání. Na třapině vznikají oválné, zpočátku žlutavé, později hnědé až černé, ostře ohraničené skvrny. Ty se zvětšují a zachvacují celý obvod třapiny. Třapina vadne a poškozená část hroznu odumírá. Za deštivého počasí dochází k osídlení postižených částí třapiny šedou hnilobou, k hnilobě třapiny a padání částí nebo celých hroznů.

nedostatek hořčíku             abiotické odumírání třapiny hroznů (nedostatek Mg a Ca)
242-1.jpg                                  242-2.jpg

Příčiny vzniku: nedostatek hořčíku nebo nedostatek vápníku a vyšší hladina draslíku. Škodlivost podporuje chlad a vlhko během kvetení.

Ochrana: při akutním nebezpečí ošetřujeme těsně před, nebo na

počátku zaměkání, nejpozději při prvních příznacích 2x po 7 až 10 dnech CaCl2 (0,5 %) a MgCl2 (0,5 %), případně síranem hořečnatým (3–5 %), který však mívá slabší účinek. K dlouhodobé ochraně je potřebné vyhnojení půdy podle výsledků analýz.

 

Nedostatek a nadbytek dusíku

Nejvíc dusíku potřebuje réva od fenofází před květem do začátku tvorby bobulí. Proto se réva přihnojuje v květnu malou dávkou N (30–50 kg). Od července potřeba klesá obvykle pod úroveň nabídky dusíku z půdy. Tento nadbytek je tlumen ozeleněním meziřadí vinice. Silný nedostatek N se projevuje slabým vzrůstem, řídkými hrozny a světlezelenými až žlutozelenými listy. Řapíky a část hlavních nervů mají červené, antokyanové zbarvení. Nadbytek N zvyšuje citlivost révy vůči chorobám a škůdcům, opožďuje zrání a zvyšuje náchylnost k poškození mrazem.

243-1.jpg

 

Nedostatek a nadbytek draslíku

I malý nedostatek draslíku snižuje jak plodnost, tak odolnost révy k napadení patogeny, poškození mrazem apod. Příznaky se projevují nejprve na starších listech hnědnutím až fialověním povrchu listů, odumíráním okrajů listů a při silném nedostatku jejich padáním. Stupeň nedostatku zjistíme EUF (elektroultrafiltrační) analýzou půdy a analýzou listů. Půdu ošetříme hloubkovým hnojením. Dočasně působí i listové aplikace draselných hnojiv. Nadbytek K způsobuje deprese růstu a plodnosti a zhoršuje přijímání jiných iontů, především Ca, NH4, Zn a Mg.

243-2.jpg

 

Nedostatek a nadbytek bóru

Již slabý nedostatek, ale i nadbytek bóru způsobuje růstové a výnosové deprese a projevuje se typickými příznaky.

Nedostatek: mladé listy se svinují a mozaikovitě odbarvují. Okolí hlavních žilek zůstává zelené. Starší listy se mohou rovněž deformovat. Hlavní letorosty omezují růst, vegetační vrchol může odumírat. Zálistkové výhony enormně rostou, takže keře mají metlovitý vzrůst. Internodia letorostů jsou zkrácená, nody bývají nápadně zvětšené. Z kvetoucích hroznů opadávají poupata, nebo květy. Hrozen může částečně, nebo úplně nekrotizovat. Hrozny často sprchávají.

nedostatek bóru na listech         na květenství             na nodech (ztlustlé nody)
244-1.jpg                              244-2.jpg                  244-3.jpg
 
Nadbytek: při přehnojení bórem jsou mladé listy typicky deformované, zahuštěné, se široce otevřeným úhlem u řapíku. Starší listy od okrajů chlorotizují a jsou pokryty typickými černohnědými skvrnami.
245-1.jpg
 
Ochrana: hnojení na list bórovými hnojivy, např. Soluborem (0,1 %), boraxem (0,5 %) apod. Půdu hnojíme například boraxem v přiměřené dávce, obvykle 20–25 kg/ha. Kyselé půdy je zapotřebí předem vyvápnit. Hnojivo se aplikuje na široko a jen mělce se zapraví. Bórem se hnojí maximálně jednou za pět let, aby nedošlo k přehnojení.
 

Nedostatek železa (vrcholová chloróza révy)

Nedostatek železa způsobuje chlorózu. Listy od vrcholků žloutnou, hlavní i vedlejší žilky zůstávají dlouho zelené, později celé listy žloutnou a nekrotizují od okrajů, až hynou. Při těžké deficienci Fe má vinice již při rašení žlutou barvu, listy jsou drobné a výnos minimální. Pokud není chloróza léčena, může dojít až k odumírání celých keřů. Příčinou chlorózy může být kromě nedostatku Fe i velké množství aktivního vápníku v půdě, málo kyslíku, příliš mnoho CO2 v půdním roztoku, vysoký obsah fosfátů, které váží železo v rostlinách. V citlivosti jednotlivých odrůd jsou velké rozdíly.

Ochrana: mimořádně příznivě se projevuje ozelenění vinic. Příznivě působí rovněž aplikace železa, nejlépe v chelátové vazbě. Ošetřuje se na list 1–2 krát před květem a po odkvětu ve 14 denních intervalech.

245-2.jpg

 

Nedostatek zinku

K nedostatku zinku dochází jen sporadicky. Projevuje se malými listy, chlorotickým odbarvením pletiv mezi nervaturou listů, přičemž nervy zůstávají zelené. Listy se deformují, úhel u řapíku je otevřený. Růst letorostů je křivolaký. Příznaky jsou podobné nekróze révy. Přesná diagnóza se stanoví na základě listové analýzy. Příznakem nedostatku Zn je koncentrace pod 15 mg Zn/kg sušiny listů. Ochranou je postřik síranem zinečnatým (0,4–1 %) jedenkrát před květem a dvakrát po odkvětu.

245-3.jpg

 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam