Mšička révokaz

Poškození, Biologie, Ochrana

Poškození

Příznaky: na spodní straně listů podnožové révy a amerických hybridů jsou hálky se mšicemi uvnitř. Na horní straně listů jsou skvrny s malými otvůrky. Na kořenech evropské révy (Vitis vinifera) vznikají v důsledku sání mšic nádorky. Ty jsou zprvu na mladých kořenech podlouhlé, žlutavé (nodozity). Na starších kořenech krytých kůrou jsou tmavé nádorky – tuberozity. Zřídka se nádorky objevují i na listech evropských odrůd.

Význam: v důsledku silného napadení kořenů evropské révy dochází k hynutí keřů.

Biologie

Hostitelské rostliny: rod Vitis.

Vývojový cyklus: na evropské révě přezimují jak nymfy na kořenech révy, tak vajíčka krytá borkou na nadzemních částech. Na kořenech probíhá během roku vývoj 7–8 generací. Mšice se rozmnožují partenogeneticky. Mšice vylíhlé ze zimních vajíček se na listech evropské révy dál rozmnožují jen výjimečně. – Na podnožové révě a amerických hybridech probíhá kompletní vývojový cyklus. Ze zimních vajíček se líhnou nymfy zakladatelek, které poté vytvářejí na listech hálky, v nichž probíhá partenogeneticky další vývoj. Celkem má na listech révokaz asi 4–7 generací. Část nymf přechází během vegetace na kořeny, kde vytváří tzv. kořenovou formu napadení. Zde probíhá během roku partenogeneticky vývoj 6–8 generací. Část okřídlených jedinců opouští během léta půdu a přelétá na keře révy, kde kladou samčí a samičí vajíčka. Samička následující generace klade po spáření do prasklin borky jedno vajíčko, čímž je cyklus ukončen.

Ekologie: druh škodí méně na lehkých, písčitých půdách.

Ochrana

Nepřímá: vysazování sazenic se štěpovanými evropskými odrůdami na vhodných podnožích amerických druhů rodu Vitis a jejich mezidruhových kříženců.

Přímá: ošetření podnožové révy za vegetace systémově působícími přípravky na bázi Azadirachta indica, případně předjarní ošetření olejovými preparáty.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam