Obaleč mramorovaný, Obaleč jednopásý

Ochrana, Poškození, Biologie

Poškození

Příznaky: skupiny květů v květenství, resp. několik bobulí v hroznu, je sepředeno hustou „pavučinkou“. V zámotku, nebo uvnitř vyžraných bobulí, je jedna nebo i několik housenek. Housenky obaleče jednopásého jsou až 10 mm dlouhé, hnědočervené s hnědočernou hlavou. Housenky obaleče mramorovaného jsou zelenohnědé se světlejší, žlutozelenou hlavou. Motýli mají délku těla asi 5–6 mm, rozpětí křídel 10–12 mm, zbarvení pestře mramorované (o. mramorovaný), resp. žluté s širokým černým pruhem napříč křídel (o. jednopásý).

obaleč mramorovaný        obaleč jednopásý

272-1.jpg                 272-2.jpg

Význam: přímá škodlivost housenek 1. generace bývá při normální násadě květů malá, avšak již poškození květenství žírem housenek první generace zvyšuje pozdější napadení hroznů šedou hnilobou a dalšími patogeny, kteří mohou hrozen před sklizní velmi významně poškodit. Se stoupajícím podílem produkce vín vyšších kategorií se zvyšují i nároky na ochranu hroznů před obaleči. Pozor – mezi náletem samců do feromonových lapáků a napadením hroznů housenkami obalečů je jen velmi volná závislost. Housenky 3. generace, které se vyvíjejí v dozrávajících bobulích

a v hroznech na zálistcích, tzv. martiňácích. Význam napadení dozrávajících hroznů koncem srpna a v září není z hlediska kvality sklízených hroznů v našich podmínkách zcela jasný. Je ale velmi významné z hlediska nárůstu populační hustoty škodlivých obalečů v následujícím roce. Výzkumu posledních let upozorňují na vysokou korelaci mezi úrovní napadení hroznů housenkami obalečů a následně plísněmi a obsahy nebezpečných mykotoxinů ze skupiny ochratoxinů v hroznech a ve víně.

Biologie

Hostitelské rostliny: oba druhy jsou polyfágní, avšak přednostně se vyvíjejí na révě a dalších druzích čeledi Vitaceae.

Vývojový cyklus: kukly přezimují v lehkém zápředku v borce starého dřeva révy. Motýli přezimující generace se na jaře začínají líhnout v některých letech již začátkem dubna. Oplodněné samičky kladou vajíčka jednotlivě na květenství révy. Po 7–10 dnech (dle teploty) se z vajíček líhnou housenky. Ty se vžírají do květů a po 3–4 týdnech žíru se kuklí. Asi po 10 dnech se z kukel líhnou motýli letní generace. Vývoj vajíček 2., případně 3. generace trvá 5–7 dnů. Oba dva druhy obalečů mívají v teplých letech 3. generaci.

vajíčka                       zámotek housenky
273-2.jpg          273-1.jpg
housenka obaleče
jednopásý           mramorovaný
272-3.jpg   272-4.jpg

Ekologie: obaleč mramorovaný je hojnější v teplejších oblastech a v letech s teplejším a sušším počasím. Obaleč jednopásý je hojnější v chladnějších, okrajových oblastech pěstování révy a ve vlhčích letech. Nízká vzdušná vlhkost snižuje podíl přežívajících vajíček. Motýli létají z večera, intenzivní aktivita je při teplotách nad 20 °C. Na ekologicky obhospodařovaných plochách mohou být vajíčka 1. generace z více než 90 % parazitována druhy rodu Trichogramma. Housenky a kukly napadá mnoho druhů blanokřídlých parazitoidů, zlatoočky, slunéčka, škvoři, pavouci a hmyzožraví ptáci (sýkory aj.). Viz kapitola „Užitečné organismy“.

Ochrana

Nepřímá: ve vinicích s kvetoucí bylinnou vegetací v meziřadích a s dlouhodobějším uplatněním zásad organické produkce či IP bývá významný podíl vajíček, housenek i kukel redukován parazitoidy a predátory. Zajištění stálé přítomnosti kvetoucích bylin ve vinici a vyřazení neselektivních pesticidů podporuje přirozené nepřátele obalečů a významně se tak podílí na redukci množství napadených hroznů.

feromonový odparník
273-4.jpg

Přímá: nejvyšší účinnosti ochrany bývá pravidelně dosahováno použitím feromonů metodou matení samců obalečů – viz Prostředky biologické a biotechnické ochrany, případně použitím selektivních preparátů na bázi entomopatogenní bakterie Bacillus thuringiensis. Použitím feromonů metodou matení samců obalečů lze na ucelených plochách velikosti několika desítek až stovek hektarů po několika letech dosáhnout při podstatné redukci množství aplikovaných feromonů účinnosti blížící se 100 %. Nulové napadení hroznů housenkami obalečů významně snižuje riziko druhotného napadení hroznů houbovými chorobami, jako je šedá hniloba, bílá hniloba a další. K určení optimálního termínu aplikací mikrobiálního insekticidu na bázi B. thuringiensis je vhodné použít feromonové lapače. Preparáty na bázi B. thuringiensis se aplikují v době maximálního líhnutí housenek z vajíček, tj. u 2. generace asi 5–7 dnů po maximu letu samců do feromonových lapačů. V případě 1. generace asi 10 dnů po maximu letu samců.

poškození bobule        květenství
272-5.jpg           273-3.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam