Různorožec trnkový

Ochrana, Poškození, Biologie

Poškození

Příznaky: do rašících oček jsou vyžrané dírky (na rozdíl od srnčí zvěře, která ukusuje celá očka). V noci je možné najít typické housenky píďalek s třemi páry noh a dvěma páry panožek na konci těla. Přesto, že se housenky ve dne ukrývají na dřevě révy, případně na drátech drátěnky, není snadné je pro mimořádně dobré krycí zbarvení a tvar těla najít. Housenky lze zjistit i lehkým poklepem na drátěnku, protože část housenek se poté spouští na vláknu k zemi.

Význam: Různorožec trnkový se ve škodlivém množství vyskytuje spíš lokálně. V těchto lokalitách housenky na jaře po přezimování způsobují poškození vinic, jež vyžaduje ochranu. Již výskyt 1–2 housenek na keř způsobuje ekonomicky významné škody. Příčiny lokálního přemnožení nejsou vyjasněny. Předpoklad, že přemnožení souvisí s odklonem od používání širokospektrých insekticidů proti obalečům zřejmě nebude pravdivý, protože období výskytu housenek (1. generace – od října do března až dubna, 2. generace – od 2. poloviny července do srpna) se naprosto nekryje s výskytem housenek obalečů a tím obdobím aplikací insekticidů proti nim.

Biologie

Hostitelské rostliny: polyfágní druh žijící na mnoha druzích dřevin a bylin.

Vývojový cyklus: druh má ve vinohradnických oblastech dvě generace. Motýli první generace létají od konce května do konce června, motýli 2. generace od poloviny srpna do října. Druhá generace bývá hojnější. Z vajíček motýlů 2. generace se na podzim líhnou housenky, které přezimují v prasklinách borky a v podobných úkrytech. Na jaře začíná aktivita housenek na začátku rašení révy.

Ekologie: Různorožec trnkový má obdobné spektrum parazitů a predátorů jako jiné druhy píďalek a motýlů.

Ochrana

Nepřímá: ochrana a podpora přirozených nepřátel. Kuklící se housenky a kukly na povrchu půdy účinně likvidují nespecifičtí predátoři, jako například střevlíci, drabčíci aj.

Přímá: v integrované produkci lokální ošetření rašící révy ekotoxikologicky přijatelnými organofosfáty. V systému organické produkce je možno použít preparáty na bázi Bacillus thuringiensis kurstaki, případně přípravky na bázi Azadirachta indica.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam