Zobonoska révová

Ochrana, Poškození, Biologie

Poškození

Příznaky: na jaře v době rašení se na révě objevují 5–7 mm dlouzí, kovově zeleně nebo modře zbarvení brouci podobní nosatcům. Brouci vykusují v listech úzké 0,5–1,5 cm dlouhé pruhy. Samice nakusují řapíky listu, které pak zavadají a brouci je stáčejí typickým způsobem do tvaru cigár. Dovnitř kladou samice po několika vajíčkách.

Význam: lokálně významný škůdce, zejména jestliže se hojně vyskytne v časných fázích vývoje révy, kdy poškozuje pupeny rašící révy.

Biologie

Hostitelské rostliny: široce polyfágní druh, nejčastěji se vyskytuje na révě a na hrušni.

Vývojový cyklus: druh má jednu generaci. Dospělci přezimují v půdě. Během rašení révy probíhá úživný žír brouků. Samice kladou vajíčka do smotků ze zavadajících listů. Larvy se živí rozkládajícím se pletivem listu uvnitř smotku, který časem odpadá na povrch půdy. Po 3–5 týdnech zalézají larvy 3–6 cm hluboko do půdy, kde se kuklí. V srpnu až září se líhnou brouci, z nichž však jen část vylézá z půdy již na podzim.

Ekologie: vajíčka zobonosky révové jsou napadána chalcidkami. Larvy napadají lumci rodu Pimpla a lumčíci rodu Bracon, Apanteles a Microgaster. Viz kapitola „Užitečné organismy“.

Ochrana

Nepřímá: podpora výskytu parazitů a predátorů ozeleněním vinic a diverzifikací ekosystému.

Přímá: v systémech organické produkce je vhodné ošetření přípravkem na bázi bakterie Bacillus thuringiensis tenebrionis, nebo přírodním insekticidem na bázi Azadirachta indica – viz Komerčně produkované prostředky biologické a biotechnické ochrany. Na menších plochách je možné výskyt další generace omezit i sběrem smotků s larvami.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam