ŠKOLENÍ – IP – RÉVA VINNÁ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se  Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají “ Školení“ za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Náplň školení:
 • Integrovaná ochrana rostlin (IOR).
 • Podmínky hospodaření v režimu integrované produkce (IP).
 • Aktuální novinky a změny (povolené přípravky, proces zaregistrování, pomocné látky atd.).
 • Aktuální dobrá praxe (odrůdy, pěstitelské tvary).
 • Podmínky dotačních managementů a doporučení z hlediska dobré praxe jejich naplnění.
Termíny:
 • 17. 8. 2015 – Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů
 • 24. 8. 2015 – Vracov – Kulturní dům, náměstí Míru 57
 • 31. 8. 2015 – Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s. – pokročilý seminář s vyšší odbornou úrovní
 • 7. 9. 2015 – Velké Němčice – Kulturní dům, Městečko 85
 • 14. 9. 2015 – Perná, Kulturní dům Perná 142
 • 21. 9. 2015 – Hnanice, Kongresové centrum Vinice Hnanice

Všechny semináře budou zaměřeny na základní i nadstavbový management IP víno. Seminář v Čejkovicích bude na vyšší odborné úrovni pro ty vinohradníky, kteří již základy znají.

Přednášející:
 • ÚKZÚZ/ MZe
  • Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.
  • RNDr. Jan Juroch
  • Ing. Pavel Minář, Ph.D.
  • Ing. Jana Ondráčková
  • Ing. Martin Prokop, Ph.D.
  • Ing.Vít Rucki
  • Ing. Josef Makovský, Ph.D. ( MZe)
 • Ekovín
  • Ing. Petr Ackermann, CSc.
  • Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
  • Ing. Štěpán Hluchý, Ph.D.
  • Ing. Martin Vrabec

Registrace na školení je možná výhradně přes webovou stránku www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. Obecně jsou však všechny termíny otevřeny až do počtu účastníků 100 lidí/na konkrétní termín. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“. Při vydání Osvědčení po skončení semináře je nutno doložit platný doklad totožnosti u FO a plnou moc k zastupování u PO.


Kontakty:

Martin Půček
606743231
martin.pucek@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení

Markéta Nováková
602470345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné změně termínu, apod.

Ing. Dita Vrbová
724052039
dita.vrbova@ukzuz.cz
dotazy, vysvětlení ve spojitosti s dotací – ÚKZÚZ

www.skoleniip.cz

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam