Virová svinutka révy vinné

Poškození, Biologie, Ochrana

Poškození

Příznaky: obvykle od počátku června dochází ke svinování okrajů listů směrem dolů. Nejdříve se svinují starší bazální listy a postupně i ostatní listy na letorostech. Svinuté listy jsou drsnější, mastné a křehké. Listy nemocných keřů se dříve vybarvují u bílých odrůd do žluta a u modrých odrůd do červena. Často jsou nejdříve zbarvena mezinervová pletiva a okolí žilek zůstává zelené. Silně postižené keře později raší, slaběji rostou, mají kratší a slabší réví, méně kvetou, květenství sprchávají, hrozny jsou malé a mají nestejně vyvinuté bobule.

Význam: v našich podmínkách se jedná vzhledem k rozšíření a škodlivosti o hospodářsky nejvýznamnější virové onemocnění révy. U silně postižených keřů dochází k podstatnému snížení množství a jakosti sklizně.

Biologie

Hostitelské rostliny: svinutka postihuje révu, křížence mezi révou a ostatními révami i podnožové révy. U podnoží se vyskytuje většinou latentně. Z odrůd révy jsou velmi náchylné Burgundské bílé, Burgundské šedé, Burgundské modré, Chardonnay, Chrupka bílá, Chrupka červená, Chrupka Jalabertova, Müller Thurgau a Veltlínské zelené.

Ekologie: S projevem svinutky je spojen výskyt 10-ti virů (Grapevine leafroll associated virus 1–10). Všichni původci svinutky se přenášejí při vegetativním množení (řízek, očko) a někteří také červci a puklicemi.

Ochrana

Ochrana spočívá především v důsledné selekci a zajištění produkce zdravého testovaného výsadbového materiálu révy.

svinování listů a typické zelené zbarvení v okolí žilek u modré odrůdy
250-1.jpg
virová svinutka a kreslená mozaika révy na bílé odrůdě
250-2.jpg
virová svinutka – svinování listů a menší hrozny
250-3.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam