Roncent révy vinné

Poškození, Biologie, Ochrana

Poškození

typické príznaky jsou na cepelích listu. Cepele listu mají široký (otevrený) rapíkový úhel, nepravidelné a ostré zoubkování okraju a nepravidelné usporádání nervatury. Žilky jsou vejírovite usporádány, mezi hlavními a vedlejšími žilkami je nápadný ostrý úhel. Nervatura však není zbujelá a prosvítavá v procházejícím svetle. Toto jsou základní rozlišovací znaky od poškození rustovými herbicidy. Casto se projevuje svetlezelená skvrnitost v mezinervových pletivech cepelí listu nebo lemování žilek hlavního rádu. Výjímecne dochází i ke žloutnutí listu (žlutá mozaika). Dalšími príznaky roncetu jsou krátkouzlovitost, vidlicovitost, dvojitá ocka, fasciace aj. Onemocnení doprovází sprchávání, hráškovatení, výrazná redukce vývoje hroznu a významné snížení úrody

Význam:

hospodársky velmi škodlivé onemocnení, které vede k podstatnému snížení množství i kvality sklizne až k úplné neplodnosti a hynutí keru

Biologie

Hostitelské rostliny: révy a dalších druhu rodu réva a podnožové révy. Mezi náchylné odrudy révy vinné náleží predevším Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené a Burgundské bílé. Mimo révu byl virus prokázán u celé rady dalších druhu drevin a bylin. predevším réva vinná, kríženci evropské

Ekologie:

virus je serologicky aktivní, je prenosný pri vegetativním množení a volne žijícími pudnímmi hádátky index, X. italiae z hostitelských druhu bylin na révu vinnou Xiphinemaa pravdepodobne i X. wuittenezi. Virus je prenosný

Ochrana

Základem ochranných opatrení je selekce a zajištení produkce zdravého bezvirózního výsadbového materiálu révy vinné. Vzhledem k možnosti prenosu onemocnení volne žijícími pudními hádátky vysazovat nové vinice na plochy prosté vektoru, nebo nejméne 5 let po zrušení staré vinice

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam