EKOLOGICKÉ VINOHRADNICTVÍ A OCHRANA PŘÍRODY

Vážené dámy, vážení pánové, mimo jiné i díky Vaší podpoře byla v létě roku 2009 zahájena realizace přeshraničního projektu ECOWIN – ochrana přírody ekologizací vinohradnictví. Realizátory projektu jsou vídeňský Institut Bioforschung Austria, Svaz ekologických vinařů Ekovín a několik desítek vinařských firem Jižní Moravy a města Vídně. Jde o první mezinárodní projekt v Evropě, při jehož realizaci se daří na ploše asi 1500 hektarů vinic skloubit zájmy zemědělců a ochrany přírody přímo na zemědělské půdě. Mimo jiné díky těmto aktivitám jsou naši a rakouští vinaři, jako jedni z mála zemědělců, schopni pozitivně přispět k plnění vládních závazků v oblasti ochrany biodiverzity.

Vzhledem k tomu, že jste v přípravné fázi projektu jako projektoví partneři podpořili realizaci tohoto projektu, rádi bychom Vás seznámili s prvními výsledky tohoto, jak věříme mimořádného projektu.

Místo konání: Vinařství Sonberk, Popice u Hustopeč, vinice vinařství Sonberg a Gotberg. (lokalizace viz www.sonberk.cz )

Čas:                    17. června 2011,  9.00 – 15.00 hodin 

Program:

9.00 – 9.10      Zahájení –  Dr. Bernhard Kromp, ředitel institutu Bioforschung Austria, Wien a Ing. Milan Hluchý, Ph.D., předseda Svazu Ekovín
9.10  – 9.50     Projekt ECOWIN – východiska, realizace a výsledky projektu

                              Ing. Milan Hluchý, Ph.D.,  předseda Svazu Ekovín

9.50 – 10.30    Výsledky projektu Ecovin, vinařství a biodiverzita

                              Dr. Bernhard Kromp, ředitel Bioforschung Austria   

10.30 – 10.45   Význam a výsledky spolupráce orgánů ochrany přírody s vinaři  

                                RNDr. Jiří Matuška, vedoucí Správy CHKO Pálava

10.45 – 11.00   přestávka

11.00 – 11.15   Realizace projektu ECOWIN z hlediska vinohradníka

                                Ing. Roman Slouk, vinařství Sonberk, a.s. 

11.15 – 11.30  Ekologické vinohradnictví – vinice, vína, krajina a marketing

                                 Ing. Petr Marcinčák, Vinařství Marcinčák, Novosedly, Svaz Ekovín                       

11.30 – 11.45    Diskuze

11.45 – 12.30    Společný oběd

12.30 – 14.00    Exkurze do vinic, v nichž je realizován projekt ECOWIN (Sonberk, Gotberg)

(pěší exkurze, bude realizována za každého počasí, vybavte se prosím vhodnou obuví)

14.00 – 15.00    Ochutnávka vín navštívených vinařství, volná diskuze

Potvrzení Vaší účasti prosím zasílejte na:  krivankova@ekovin.cz nejpozději do 10. 6. 2011 

neu_LogoBasis_AT_CZ_4C_1.jpg
EU_ERDF_CZ_1.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam